Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

01/03/2023 15:53 Số lượt xem: 36

1. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

Trong tháng 02/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, hỗ trợ doanh nghiệp tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh:

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 986 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 454 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thành phố Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực xây dựng cơ bản: 45 lượt tiếp nhận;

- Trả lời câu hỏi, đơn đề nghị xác nhận của doanh nghiệp: 02 lượt trả lời;

- Tham mưu ban hành văn bản 175/KHĐT-ĐKKD ngày 03/02/2023 về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2022.

2. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh, Toà án nhân dân các cấp, cơ quan Thi hành án các cấp phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

  • Số lượt cung cấp: 26 lượt, trong đó 11 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 563 trang.

3. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

a. Về chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính

- Trong tháng 02/2023, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 189 lượt kết quả;

b. Về việc hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng :

Trong tháng 02/2023, thực hiện hỗ trở mở tài khoản tại ngân hàng BIDV-CN Kinh Bắc cho 03 doanh nghiệp.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 19999
Đã truy cập : 87779683