TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2021

23/11/2021 13:45 Số lượt xem: 70

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 11/2021, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 07 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 879,24 tỷ đồng; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 11 dự án đầu tư trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 183,646 tỷ VNĐ; Cấp mới 02 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư là 5.569,79 tỷ VNĐ.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 53 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 19.116,849 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 01 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng, Cấp mới 02 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư là 5.569,79); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 77 dự án đầu tư trong đó có 24 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 4.054,502 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD; Thực hiện thu hồi 05 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 413,69 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 18/11/2021: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.485 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 221.985,714 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 16 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 23.893,9 tỷ đồng).

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 18119
Đã truy cập : 48145146