TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

29/10/2021 07:56 Số lượt xem: 162

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 10/2021, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.030,802 tỷ đồng; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 07 dự án đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 589,238  tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 44 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 12.667,819 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 01 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng); Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 66 dự án đầu tư trong đó có 20 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 3.870,856 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 01 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD; Thực hiện thu hồi 05 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 413,69 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 18/10/2021: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.476 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 215.353,038 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 14 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 18.324,11 tỷ đồng).

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 17669
Đã truy cập : 48146592