THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU

14/09/2018 15:09 Số lượt xem: 162

Tình hình thu hút đầu tư từ các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) trên địa bàn tỉnh:

Lũy kế đến 20/8/2018, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.261 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là 16,8 tỷ USD, đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 42 dự án đầu tư của các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu với tổng vốn đầu tư 897,15 triệu USD (chiếm 5,33% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh). Cụ thể:

- Theo địa bàn: Trong các KCN tập trung, có 38 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 822,81 triệu USD; Ngoài các khu công nghiệp tỉnh, có 04 dự án với tổng vốn đầu tư 74,34 triệu USD.

- Theo đối tác:

+ Bỉ: 02 dự án với tổng vốn đầu tư 3,25 triệu USD

+ Áo và Đan Mạch: không có dự án đầu tư.

+ Các quốc gia còn lại thuộc liên minh Châu Âu: 40 dự án với tổng vốn đầu tư 893,9 triệu USD.

        - Một số dự án tiêu biểu, nổi bật của Liên minh Châu Âu trên địa bàn tỉnh như ABB (Thụy Điển), Fushan Technology (Anh), …  

        Tình hình hoạt động các dự án FDI có nguồn vốn từ EU:

Sự phát triển của các doanh nghiệp, dự án FDI nói chung và các doanh nghiệp, dự án của các quốc qia thuộc liên minh Châu Âu nói riêng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể:

Chỉ tiêu

(ĐVT: Triệu USD)

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

EU

FDI

Toàn tỉnh

EU

FDI

Toàn tỉnh

1. GTSXCN (theo giá so sánh năm 2010)

371,5

≈45.320

≈48.959

206,07

≈22.231,4

≈23.844,6

2. Xuất khẩu

171,3

29.620

29.850

98,41

8.021,2

16.452

3. Nhập khẩu

150,07

28.692

29.500

87,86

5.766,6

12.580

4. Nộp ngân sách (theo giá hiện hành)

25,1

≈304

≈951,4

18,76

≈ 312,74

≈ 629,4

Đồng thời, các doanh nghiệp, dự án này tạo việc làm cho khoảng  8.400 lao động, chiếm khoảng 2,87% tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp FDI.

Tình hình thu hút các dự án ODA từ Châu Âu:

Tính đến 20/8/2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 05 chương trình, dự án ODA đang triển khai. Trong đó, có 03 chương trình, dự án của các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu,bao gồm:

- Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của Tây Ban Nha;

        - Dự án thành phần 2 thuộc dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ CHLB Đức viện trợ;

- Dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ, gồm 4 tiểu dự án.

Nguồn vốn ODA của các chương trình, dự án này đã góp phần bổ sung tích cực vào nguồn lực tài chính của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, tạo tiền đề thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, đào tạo, môi trường, cơ sở hạ tầng nông thôn,...

Định hướng thúc đẩy hợp tác với Liên minh Châu Âu:

Định hướng chung: 

Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, tỉnh xác định thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực then chốt, lan toả thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đồng hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường; khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm, tạo điều kiện cho công nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ; hạn chế các dự án có công nghệ, thiết bị lạc hậu, đóng góp ngân sách ít và sử dụng đất đai lớn.

Định hướng thúc đẩy hợp tác với Liên minh Châu Âu:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư

Ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu có thể mạnh, đảm bảo phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh: công nghiệp điện tử, công nghệ cao; công nghiệp ô tô; xây dựng; nông nghiệp công nghệ cao,...; hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,...

Bắc Ninh với những sản phẩm làng nghề nổi tiếng (đồ đồng, đồ gốm, đồ gỗ mỹ nghệ,...) cùng các mặt hàng nông sản, may mặc,... mong muốn được các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu tạo điều kiện để các doanh nghiệp Bắc Ninh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động ngoại giao, giao lưu văn hóa  và xúc tiến đầu tư

- Tăng cường các hoạt động ngoại giao, giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Âu, đồng thời qua đó xúc tiến triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

- Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các buổi gặp mặt các đoàn đến từ Liên minh Châu Âu thăm và làm việc tại tỉnh.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2607
Đã truy cập : 68474529