Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

21/06/2023 16:08 Số lượt xem: 797

HỒ SƠ MỜI THẦU

Mã KHLCNT

PL2400053121

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự toán kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Tên dự toán mua sắm

Dự toán kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Chủ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Số lượng gói thầu 3

Thông tin dự toán mua sắm

Dự toán mua sắm

1.298.170.000 VND

Số tiền bằng chữ

Một tỷ hai trăm chín mươi tám triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt

73/QĐ-KHĐT.ĐTG

Ngày phê duyệt

10/04/2024

Cơ quan ban hành quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Quyết định phê duyệt

QD_095845.signed.pdf

Danh sách gói thầu

STT Tên chủ đầu tư Tên gói thầu Lĩnh vực Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện gói thầu Tùy chọn mua thêm Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có) Tình trạng TBMT
Tên gói thầu Tóm tắt công việc chính của gói thầu
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Gói thầu số 2: Mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Hàng hóa 1.272.800.000 Nguồn ngân sách tỉnh đã được giao trong dự toán năm 2024 Chào hàng cạnh tranh Một giai đoạn một túi hồ sơ Tối đa 28 ngày Tháng 4, 2024 Trọn gói 210 ngày Không   Chưa có TBMT
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 2 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 2 Tư vấn 6.000.000 Nguồn ngân sách tỉnh đã được giao trong dự toán năm 2024 Chỉ định thầu rút gọn Không có phương thức LCNT Tối đa 07 ngày Tháng 4, 2024 Trọn gói 14 ngày Không    
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựachọn nhà thầu cho gói thầu số 2 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựachọn nhà thầu cho gói thầu số 2 Tư vấn 5.000.000 Nguồn ngân sách tỉnh đã được giao trong dự toán năm 2024 Chỉ định thầu rút gọn Không có phương thức LCNT Tối đa 05 ngày Tháng 4, 2024 Trọn gói 10 ngày Không    

Quyết định phê duyệt

QD_095845.signed.pdf

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4459
Đã truy cập : 138840944