Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

21/06/2023 16:08 Số lượt xem: 340

HỒ SƠ MỜI THẦU

Thời điểm đóng mở thầu 14/08/2023 08:00:00

 

Bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (thiết bị mới 100%)
Số hiệu KHLCNT PL2300083668
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn  
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Bắc Ninh
Giá gói thầu 3,931,200,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4079
Đã truy cập : 113611217