Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

28/09/2021 13:46 Số lượt xem: 1727

1. Tên dự án Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu

Loại thông báoThông báo thực

Số TBMT20191103409 - 00

Thời điểm đăng tải 01/11/2019 17:14

Lĩnh vựcTư vấn

Tên gói thầu Xây dựng, đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Phân loại Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp)

Bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu KHLCNT20191102477

Tên KHLCNT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 và các gói thầu tư vấn cho gói thầu số 5

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ 07/11/2019 07:30 đến ngày27/11/2019 09:00

Địa điểm Số 6 đường Lý Thài Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh)

Giá bán 2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu27/11/2019 09:30

Địa điểm mở thầu Số 6 đường Lý Thài Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Số tiền bảo đảm dự thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng 40 Ngày

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Làm rõ E-HSMT

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8857
Đã truy cập : 84845832