THÔNG BÁO về việc triển khai liên thông quy trình đăng ký hộ kinh doanh (giai đoạn 2)

04/10/2023 07:45 Số lượt xem: 205

Ngày 30/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5033/BKHĐT-ĐKKD về việc triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TTBKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Theo đó, trong giai đoạn đầu triển khai, quy trình trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế được áp dụng đối với hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, các thủ tục còn lại thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Sau quá trình nâng cấp hệ thống, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã hoàn thiện quy trình liên thông điện tử giai đoạn 2 đối với các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh còn lại, bao gồm: (1) Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; (2) Quy trình thông báo tạm ngừng kinh doanh/hoạt động trở lại trước thời hạn; (3) Quy trình chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Các quy trình liên thông điện tử nêu trên được chính thức triển khai từ ngày 02/10/2023.  

Ảnh: Trung tâm hành chính công huyện Lương Tài

Quy trình liên thông điện tử giai đoạn 2 không bao gồm: (1) Quy trình thông báo vi phạm/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; (2) Quy trình hủy quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trong thời gian này, các quy trình nêu trên tiếp tục thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục xây dựng và sẽ thông báo khi hoàn thành các quy trình nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để người dân, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các cá nhân, tổ chức biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5060
Đã truy cập : 119434048