Thông báo Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

15/02/2019 14:06 Số lượt xem: 125

Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Theo đó, Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư nêu trên, ngày 13/02/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 181/KH-ĐTG thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để biết và phổ biến đến các đơn vị trực thuộc đơn vị mình để tổ chức thực hiện./.

 (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2424
Đã truy cập : 68470434