Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2024

27/12/2023 15:19 Số lượt xem: 114

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 
   

 

 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ  hằng tháng năm 2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể như sau:

Ngày trực tiếp công dân

Ngày trực tiếp công dân

- Tháng 1, ngày 15/01/2024 (Thứ hai)

- Tháng 7, ngày 15/7/2024 (Thứ hai)

- Tháng 2, ngày 15/02/2024 (Thứ năm) năn5nhannănăm);

- Tháng 8, ngày 15/8/2024 (Thứ năm)

- Tháng 3, ngày 15/3/2024  (Thứ sáu)

- Tháng 9, ngày 16/9/2024 (Thứ hai)

- Tháng 4, ngày 15/4/2024 (Thứ hai)

- Tháng 10, ngày 15/10/2024 (Thứ ba)

- Tháng 5, ngày 15/5/2024 (Thứ tư)

- Tháng 11, ngày 15/11/2024 (Thứ sáu)

- Tháng 6, ngày 14/6/2024 (Thứ sáu)

- Tháng 12, ngày 16/12/2024 (Thứ sáu)

 

*Bộ phận tham gia tiếp cùng: Thanh tra Sở.

* Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính của các buổi tiếp công dân.

* Địa điểm tiếp công dân: Tại Phòng tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh; Số 6 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Giao cho Thanh tra Sở chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Phòng tiếp công dân trong các ngày tiếp định kỳ theo lịch và bố trí cán bộ tiếp công dân trong các ngày khác và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công dân, tham mưu với Giám đốc Sở giải quyết theo thẩm quyền./.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5308
Đã truy cập : 130993373