Thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

28/02/2023 10:22 Số lượt xem: 159

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/02/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Thuận Thành và các phường thuộc thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.