Tập huấn, phổ biến và hướng dẫn nghiệp vụ Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

10/11/2022 09:02 Số lượt xem: 164

Ngày 03/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 19/4/2022.

Tham gia lớp tập huấn có sự tham gia của Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương làm công tác tham mưu về lĩnh vực đầu tư tại các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, Bà Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã giới thiệu các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hướng dẫn thực hiện quy trình và các quy định trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và các văn bản có liên quan khác. Trong quá trình tập huấn, giảng viên và các cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương đã sôi nổi, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương kịp thời cập nhật những quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 7606
Đã truy cập : 87762633