Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa cầu Hoài Thượng - ĐT.276, huyện Tiên Du; Cầu Đại Đình - ĐT.277, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

02/10/2023 08:52 Số lượt xem: 152

Căn cứ Tờ trình số 1988/TTr-SGTVT ngày 25/9/202 của Sở Giao thông Vận tải về việc trình phê duyệt công trình sửa chữa cầu Hoài Thượng - ĐT.276, huyện Tiên Du và Cầu Đại Đình - ĐT.277, thành phố Từ Sơn theo quy mô cầu hiện tại nhằm bảo vệ, nâng cao tuổi thọ và khả năng khai thác công trình, đảm bảo an toàn giao thông. Ngày 28/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số với nội dung trên cơ sở hiện trạng, thực hiện sửa chữa bảo dưỡng 02 cầu:

1. Sửa chữa cầu Hoài Thượng: Trên cơ sở hiện trạng cầu Hoài Thượng gồm 6 nhịp giản đơn, sơ đồ nhịp Ln= 6x20m; mặt cắt ngang gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng Bc= (0,5+7,0+0,5)=8(m), tiến hành sửa chữa như sau:

- Thay thế khe co giãn trên mố M1, M2, trụ T1, T2, T3, T4 và T5 (2 đơn nguyên) bằng khe co giãn dạng bản thép răng sóng dày 22mm, độ dịch chuyển 20mm đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ và TCVN 13067:2020 - Khe co giãn thép răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

- Đục bỏ phần bê tông đáy dầm chủ bị hư hỏng bong vỡ, trám vá hoàn trả bằng vữa không co ngót hoặc vật liệu có tính năng tương đương, tăng cường khả năng kháng uốn của dầm bản bị đứt cáp DƯL bằng dán sợi carbon hoặc loại tương đương. Bố trí bản thép ốp vào góc đáy dầm biên (theo hướng xe chạy).

2. Sửa chữa cầu Đại Đình: Trên cơ sở hiện trạng cầu Đại Đình (đơn nguyên trái tuyến) gồm 8 nhịp giản đơn, sơ đồ nhịp Ln=5,2m+8x20,7m+5,2m; mặt cắt ngang 1 đơn nguyên rộng Bc=0,5+7,0+0,5=8(m), tiến hành sửa chữa như sau:

- Thay thế khe co giãn trên mố M1, M2, trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6 và T7 (đơn nguyên trái tuyến) bằng khe co giãn dạng bản thép răng sóng dày 22mm, độ dịch chuyển 20mm đảm bảo theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ và TCVN 13067:2020 - Khe co giãn thép răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

- Đục bỏ phần bê tông đáy dầm chủ bị hư hỏng bong vỡ, trám vá hoàn trả bằng vữa không co ngót hoặc vật liệu có tính năng tương đương. Bố trí bản thép ốp vào góc đáy dầm biên (theo hướng xe chạy).

Công trình sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ năm 2023 được thực hiện trong năm 2023, tổng mức đầu tư: 3.748.642.000 đồng./.

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6482
Đã truy cập : 130980782