NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý VỀ THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BKHĐT NGÀY 08/8/2022 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

11/08/2022 16:31 Số lượt xem: 82

Ngày 08/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Đầu tư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm: (1).Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài;

(2).Thẩm định dự án;

(3).Đấu thầu và quản lý đấu thầu;

(4).Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn;

(5).Quản lý quy hoạch;

(6).Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất – khu kinh tế;

(7).Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;

(8).Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5095
Đã truy cập : 73493042