Ngày 29/9/2021, HĐND tinh ban hành Nghị quyết về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng và nhận kết quá đãng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính(đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bấc Ninh giai đoạn 2021 -2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Bắc Ninh gửi quý độc giả toàn văn Nghị quyết:

14/10/2021 15:05 Số lượt xem: 163

 
 

Thống kê truy cập

Online : 13505
Đã truy cập : 87773142