Liên kết, tích hợp thông tin

29/09/2021 08:09 Số lượt xem: 2806

1. Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Link: http://ebook.business.gov.vn/

2. Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Link: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/

3. Tổng điều tra doanh nghiệp năm 2020:

Link: https://www.gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=18783

4. Trang doanh nghiệp quốc gia:

Link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

5. Trang đầu tư FDI:

Link: https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

 

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3684
Đã truy cập : 113615765