Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

23/03/2022 00:20 Số lượt xem: 2683

 

TT

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Lãnh đạo Sở tham dự

1

Thứ 2

22/04/2024

     -             -         -                 -

2

Thứ 3

23/04/2024

14 giờ 30 phút Xem xét kiến nghị của doanh nghiệp Phòng họp tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc Vũ Thị Phương Thảo

3

Thứ 4

24/04/2024

-

              -          -                   -

4

Thứ 5 

25/05/2024

 

     -

 

             -

 

         -

 

                -

5

Thứ 6

26/04/2024

     -              -          -                  - 

 

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4443
Đã truy cập : 138842697