Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở

23/03/2022 00:20 Số lượt xem: 651

 

TT

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Lãnh đạo Sở tham dự

1

Thứ 2

19/9/2022

-

-

-

-

2

Thứ 3

20/9/2022

- - - -

3

Thứ 4

21/9/2022

-

-

-

-

4

Thứ 5
22/9/2022

-

-

-

-

5

Thứ 6
23/9/2022

14h

Lấy ý kiến xử lý đối với một số nội dung liên quan đến Xí nghiệp Giấy Hợp Tiến – (TN). Hội trường tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

PGĐ Sở - Nguyễn Quang Thành

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4979
Đã truy cập : 73491107