Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho thành viên còn lại

15/02/2023 16:20 Số lượt xem: 149

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hướng dẫn thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho thành viên còn lại như sau:

  1. Về căn cứ pháp lý:

  Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính Phủ về Đăng ký Doanh nghiệp có quy định:

 “Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 2. Điều lệ công ty.

 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 4. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; Hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

 5. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

 6. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư”

2. Về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên -  Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý:  Trong trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đề nghị thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

3. Cách thc nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng thông tin điện tử thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ Website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thông tin hỗ trợ:

+ Hỗ trợ Hệ thống: 1900 9026 (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp)

+ Hỗ trợ chung: 02223. 875.188; 02223.666.222 (Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh).

+ Email hỗ trợ: dkkdbn@gmail.com

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, quý công dân có thể liên hệ  số điện thoại: 0222.3875.188 hoặc email: dkkdbn@gmail.com để được hướng dẫn.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6777
Đã truy cập : 130988592