Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2026 - 2031

15/06/2022 14:54 Số lượt xem: 572

            Chiều ngày 14/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2026 - 2031. Đây là hội nghị quan trọng về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở cho những nhiệm kỳ tiếp theo có tính khả thi cao nhất. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đình Xuân - TUV, Giám đốc Sở, cùng toàn thể công chức, người lao động trong Sở;