Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

08/09/2023 14:23 Số lượt xem: 622

             Căn cứ Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn tại Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh.

  Thực hiện Kế hoạch số 1823/KHĐT.TTra ngày 02/08/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở giữa nhiệm kỳ 2020-2025

              Chiều ngày 08/9/2023, Sở KH&ĐT tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị, gồm có các đại biểu thuộc Các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ.

(Đ/c Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị)

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh gồm 04 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ;

(2) Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Giám đốc Sở;

(3) Đồng chí Vũ Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở;

(4) Đồng chí Đỗ Văn Hà - Phó Giám đốc Sở;

            Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị quy định phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thành phần ghi phiếu và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nguyễn Đình Xuân cho biết, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

          Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.

(Đ/c Phạm Thanh Tùng, Chánh Thanh tra Sở phát biểu tại hội nghị)

         Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định; đảm bảo thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

         Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đường: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

         Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

         Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

          Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

TTr./.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5208
Đã truy cập : 138838689