Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 2

09/12/2023 10:06 Số lượt xem: 243

Chiều 07/12/2023, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ hai của Hội đồng với chuyên đề Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.