Hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại UBND huyện Yên Phong

12/09/2023 16:05 Số lượt xem: 279

Ngày 29/8/2023, tại trụ sở UBND huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Đoàn công tác số 02 đã tổ chức Hội nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kết hợp tổ chức kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện dự án.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự cuộc họp gồm có: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương: Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị.

Mở đầu phiên họp, đại diện UBND huyện Yên phong báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch năm 2023 (theo số liệu giải ngân tính đến ngày 28/8/2023), cụ thể như sau:

Đối với các dự án sử dụng 100% ngân sách tỉnh, tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đã được phân bổ là 36.800 triệu đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân được số tiền: 12.417 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34%, xếp thứ 8/29 chủ đầu tư ngân sách tỉnh, xếp thứ 4/11 chủ đầu tư do đoàn công tác số 02 phụ trách.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách huyện, dự án hạ tầng nông thôn và các dự án sử dụng hoàn toàn ngân sách xã, tổng số vốn kế hoạch năm 2023 đã được phân bổ (bao gồm cả vốn kéo dài năm trước chuyển sang) là: 278.309 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là: 122.933 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44% đứng thứ 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đã phân bổ đạt 109.728 triệu/263.200 triệu đồng kế hoạch được giao, đã giải ngân 49.775 triệu đồng.

Tiếp theo phiên họp, đại diện địa phương và chủ đầu tư đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bao gồm: Công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư; việc cập nhật, rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xác định vị trí, địa điểm khu đất tái định cư của các hộ dân nằm trong phạm vi của dự án; việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân chủ trì phiên họp.

Qua đó, các đại biểu thảo luận, trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Xuân đã tổng kết và đề nghị UBND huyện Yên Phong triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực, cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho các dự án. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn. Yêu cầu chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn: phối hợp phòng TC-KH huyện tiến hành rà soát các dự án đã được ghi vốn nhưng không có khả năng thanh toán trong năm 2023 đề xuất phương án điều chỉnh cho các dự án có nhu cầu vốn để thanh toán giải ngân vốn đảm bảo kết quả cao nhất; xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân từng dự án và thực hiện báo cáo công tác giải ngân theo tuần, tháng. Quyết tâm thực hiện giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kiên quyết không để xảy ra các hành vi tiêu cực trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Quyết liệt giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động người dân chấp hành pháp luật; xác minh nguồn gốc đất cần thu hồi, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tập trung phối hợp với Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện 02 dự án quan trọng liên quan đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B, ĐT.277B. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng dự án; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, hài hoà lợi ích của Nhà nước và người dân, không để phát sinh khiếu kiện thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện dự án.

Đối với Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong, Trưởng Đoàn công tác số 02 đề nghị chủ đầu tư rà soát chi tiết các nội dung khó khăn vướng mắc, qua đó xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó nêu cụ thể nội dung vướng mắc, trách nhiệm của chủ đầu tư, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền giải quyết và thời hạn để tháo gỡ, khắc phục các nội dung nêu trên. Xây dựng kế hoạch giải ngân theo tuần, tháng; rà soát kế hoạch thực hiện và đề xuất điều chuyển, trả lại vốn kế hoạch năm 2023. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo văn bản số 746/UBND-KTTH ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu thi công xây dựng tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, lập hồ sơ quản lý chất lượng để thanh toán, quyết toán các dự án theo đúng tiến độ. Quyết tâm thực hiện giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao.

Đối với UBND thành phố Bắc Ninh, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định nguồn gốc đất ở, hướng dẫn chủ đầu tư lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở; xác định vị trí và triển khai dự án tái định cư; xác định vị trí di chuyển mồ mả. Chỉ đạo UBND phường Hòa Long, phường Vạn An phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị tuyên truyền, vận động người dân có đất thu hồi chấp thuận phương án hỗ trợ, bồi thường bàn giao đất cho dự án Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường vành đai 4 (phấn đấu trong tháng 9/2023 bàn giao mặt bằng thi công đối với các diện tích đất nông nghiệp đủ điều kiện thu hồi).

Đối với Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.285B, đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới huyện Yên Phong và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới) và Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị (chủ đầu tư dự án Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường vành đai 4): Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Phong xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết; trong đó đề xuất các biện pháp mạnh tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi và kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện thanh toán, hoàn ứng ngay khi có khối lượng; khẩn trương quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành; rà soát kế hoạch thực hiện và đề xuất điều chuyển, trả lại vốn kế hoạch năm 2023 (nếu có).

P. THQH