Hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Ban quản lý khu vực phát triển đô thị

26/07/2023 08:22 Số lượt xem: 111

Ngày 13/7/2023, tại trụ sở Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Đoàn công tác số 02 đã tổ chức Hội nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kết hợp tổ chức kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện dự án.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự cuộc họp gồm có: Giám đốc Sở Xây dựng, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương: Tài chính, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý khu vực và phát triển đô thị.

Năm 2023, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị được giao vốn cho 08 dự án với tổng số vốn là 1.330 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án sử dụng vốn NSTW).

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 11/7/2023, số vốn đã giải ngân là 136 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10%; số vốn còn lại chưa giải ngân là 1.194 tỷ đồng; xếp thứ 16/29 chủ đầu tư ngân sách tỉnh, xếp thứ 5/11 chủ đầu tư do đoàn công tác số 02 phụ trách.

Tại phiên họp, đại diện các địa phương và chủ đầu tư đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bao gồm: Vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khó khăn về giá vật liệu xây dựng, về thể chế, về năng lực của nhà thầu.