Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh

20/05/2022 09:50 Số lượt xem: 39

Phong trào OVOP (One Village One Product) “Mỗi làng một sản phẩm” bắt đầu được khởi xướng ở Oita (Nhật Bản) từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi làng lựa chọn một sản phẩm cho khu vực và phát triển nó lên một tiêu chuẩn quốc gia và toàn thế giới. Đến nay phong trào OVOP với nhiều tên gọi khác nhau đã lan tỏa và được triển khai thực hiện tại 143 quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Đặc điểm chung của chương trình là: (1) Tiếp cận về phát huy giá trị nội sinh gắn với tổ chức cộng đồng, đặc biệt là giải quyết việc làm, lao động nông thôn; (2) Giải pháp để tổ chức sản xuất, phát huy tiềm năng các sản phẩm đặc sản địa phương; (3) Chương trình phát triển kinh tế gắn với các chính sách hỗ trợ phù hợp; (4) Xúc tiến thương mại với tiếp cận về thương mại các di sản vật thể, hình ảnh địa phương, quốc gia để thúc đẩy tiêu dùng và nâng cao giá trị…

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam được chính thức triển khai thực hiện theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết năm 2021, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh; 62 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và công nhận 5.320 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

          

Trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Bắc Ninh tại Hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh 2022

Tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của địa phương năm 2020 cho 33 sản phẩm, năm 2021 cho 42 sản phẩm. Đây không những là sản phẩm mang tính đặc trưng, tiêu biểu, là đặc sản của mỗi cơ sở, khu vực sản xuất trong tỉnh mà còn mang tính đại diện, giá trị thương hiệu, hình ảnh chung của địa phương và của vùng.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Bắc Ninh trân trọng giới thiệu đến cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, các đối tác, khách hàng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ các đơn vị kết nối, giao thương, mua bán, xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác liên doanh liên kết, phát triển SXKD…Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chủ thể sản phẩm OCOP hoặc liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại & du lịch Bắc Ninh để được hỗ trợ, ĐT : 090.212.0379 (Đ/c Đào Vũ Thắng).

Danh sách sản phẩm OCOP Bắc Ninh 2020 tại đây

Danh sách sản phẩm OCOP Bắc Ninh 2021 tại đây

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2455
Đã truy cập : 65103385