Hỗ trợ cập nhật, bổ sung đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công Quế Võ và Thuận Thành

03/03/2023 08:26 Số lượt xem: 570

Ngày 28/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 372/KH-KHĐT.ĐKKD về việc triển khai hỗ trợ cập nhật, bổ sung đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi địa giới hành chính tại Trung tâm Hành chính công: Quế Võ và Thuận Thành.