Gặp mặt đầu xuân Giáp thìn – 2024 của công chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

21/02/2024 07:29 Số lượt xem: 1702

Sáng ngày 15/02/2024, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Đình Xuân, TUV, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở đã gặp mặt đầu xuân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng thuộc khối cơ quan Sở, Lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; Bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện tốt phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan.