DANH SÁCH DỰ ÁN ĐTNN TĂNG VỐN NGOÀI CÁC KCN THÁNG 2/2023

01/03/2023 08:33 Số lượt xem: 260
STT Số GCNĐT Ngày cấp lần đầu Tên dự án  Đơn Vị Tổng vốn đăng ký  Vốn đăng ký tăng thêm  Ngày tăng  Ngành 
1 1059529589 01/11/2019 DỰ ÁN SAFE WORLD ENGINEERING VINA Sở KH&ĐT Bắc Ninh 100.000,000 400.000,000 19/12/2022 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
2 7626158631 23/05/2022 DỰ ÁN DONGNAM IND VINA Sở KH&ĐT Bắc Ninh 600.000,000 500.000,000 22/12/2022 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
3 3255759214 23/10/2019 DỰ ÁN DỤNG CỤ OUTUO VIỆT NAM Sở KH&ĐT Bắc Ninh 500.000,000 309.640,844 23/12/2022 Công nghiệp chế biến, chế tạo
4 3256730401 23/06/2021 DỰ ÁN SOLDER PASTE YIKST Sở KH&ĐT Bắc Ninh 527.231,000 418.556,000 26/12/2022 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
5 3261628844 28/03/2017 NHÀ MÁY VINATECH VINA Sở KH&ĐT Bắc Ninh 12.000.000,000 10.000.000,000 30/12/2022 Công nghiệp chế biến, chế tạo
6 4369340568 10/12/2020 DỰ ÁN CÔNG TY QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG WEIBO (VIỆT NAM). Sở KH&ĐT Bắc Ninh 400.000,000 300.000,000 09/01/2023 Vận tải kho bãi
7 6583174728 23/12/2019 DỰ ÁN WITH T&S VINA. Sở KH&ĐT Bắc Ninh 100.000,000 300.000,000 09/01/2023 Công nghiệp chế biến, chế tạo
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4453
Đã truy cập : 138837383