DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐTNN CẤP MỚI NGOÀI CÁC KCN TỈNH THÁNG 7/2022

02/08/2022 15:00 Số lượt xem: 779
Chủ đầu tư/Dự án Quốc Tịch Mục tiêu hoạt động  Tổng vốn ĐT  ĐV tiền Số GPĐT Ngày cấp Số quyết định Kết quả
Dự án Công ty TNHH công thương nghiệp Hâm
Nhã Đạt (Việt Nam)
Trung Quốc Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn)           100.000 USD 7661001754 18.10.2021 Thông báo số 32/TB-SKHĐT.KTĐN ngày 21/6/2022 Theo đề nghị của nhà đầu tư
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2476
Đã truy cập : 68471254