DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐTNN CẤP MỚI NGOÀI CÁC KCN TỈNH THÁNG 2/2023

01/03/2023 08:33 Số lượt xem: 19
Stt Chủ đầu tư/Dự án Quốc Tịch Mục tiêu hoạt động  Tổng vốn ĐT  ĐV tiền Số GPĐT Ngày cấp Số quyết định
1 CÔNG TY TNHH DETAI VIET NAM Trung Quốc Thương mại xuất nhập khẩu phân phối    100.000 USD 9980268364 29/04/2020 03/TB-SKHĐT-KTĐN
2 Zhuge Jun Hoa Kỳ Thương mại xuất nhập khẩu phân phối    500.000 USD 3270702835 19/5/222 04/TB-SKHĐT-KTĐN
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8917
Đã truy cập : 87759565