DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NGOÀI CÁC KCN TỈNH THÁNG 7/2022

02/08/2022 14:58 Số lượt xem: 209
STT Mã số dự án Ngày cấp Tên dự án  Vốn đăng ký  Mục tiêu dự án Quy mô Địa điểm thực hiện dự án Nước đầu tư
1 4370107871 13/07/2022 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH HETAI METALS VIỆT NAM         500.000 Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, cụ thể: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn), thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam). doanh thu trung bình: 1.800.000 USD/năm Thửa đất số 107, tờ bản đồ số 88, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Trung Quốc
2 2147708410 23/06/2022 DỰ ÁN KINH DOANH YOUNG ONE CHEMICAL         500.000 Bán buôn tổng hợp;  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Thực hiện mục tiêu đăng ký với doanh thu dự kiến 106.000.000.000 VNĐ/năm ổn định. Số 138 đường Lý Thường Kiệt, thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Hàn Quốc
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2554
Đã truy cập : 68470158