CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHOẺ CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

26/11/2021 14:23 Số lượt xem: 215

Ngày 26/11/2021, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và sự đồng ý của Giám đốc Sở; Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng với Công ty TNHH Medlatec Bắc Ninh tổ chức triển khai khám sức khoẻ định kì hằng năm và tầm soát ung thư qua máu cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc khám sức khoẻ định kì cũng như nhận được sự quan tâm từ Lãnh đạo Sở và Công đoàn Sở, tất cả đoàn viên công đoàn đã sắp xếp công việc để tham gia thăm khám sức khoẻ theo hướng dẫn và tư vấn của bác sỹ.