CÔNG ĐOÀN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH THAM GIA CUỘC THI “CÔNG ĐOÀN THAM GIA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ CÔNG VỤ”

24/06/2022 09:40 Số lượt xem: 6


 

Căn cứ theo Công văn số 89/KH-CĐVC ngày 15/5/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hoá công vụ”, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh thực hiện phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nội dung của Kế hoạch đồng thời triển khai thực hiện đến từng tổ công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi với 04 nội dung thi như sau: (1).Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; (2). Một số nội dung mới của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; văn hóa công vụ và một số Nghị định hướng dẫn thi hành; (3). Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo””; cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; (4). Các sáng kiến về cải cách hành chính; vai trò của công đoàn trong tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ.

Sau khi thực hiện phổ biến đến toàn thể đoàn viên công đoàn; đến ngày 23/6/2022, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã có 100% đoàn viên công đoàn tham gia với nhiều bài thi đạt kết quả cao.

Thông qua Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; nâng cao văn hoá công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, liêm chính, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2642
Đã truy cập : 65102752