Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

20/05/2022 16:03 Số lượt xem: 36

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh;

- UBND huyện Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1);

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10/CV-TMBN, ngày 10/5/2022 của Công ty TNHH Tiến Mạnh BN về việc đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp trên khu đất có diện tích khoảng 6.500 m2 tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ và đề xuất dự án kèm theo.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan công bố thông tin dự án, nhà đầu tư quan tâm trên cổng thông tin điện tử của Quý cơ quan trước ngày 24/5/2022 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./.

Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án

đầu tư xây dựng Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp;

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

3. Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 6.500 m2

4. Mục tiêu, Quy mô dự án:

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới và máy nông nghiệp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đại phương;

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm kết hợp văn phòng; Khu dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cơ giới; Nhà bảo vệ, Khu đỗ xe và các hạng mục phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành.

5. Tổng vốn đầu tư (tạm tính): 34.443.620.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất): 32.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng).

+ Chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến): 2.436.260.000 VNĐ (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất.

- Tiến độ đầu tư (theo nhà đầu tư đề xuất): Từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2024

7. Hiện trạng đất đai: Theo văn bản số 14/UBND-TNMT ngày 11/5/2022 của UBND xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất trồng lúa của các hộ gia đình

5341.0

82,2

2

Đất tạm giao do UBND xã quản lý

698.0

10,7

3

Đất giao thông thủy lợi

461.0

7,1

Tổng

6.500

II. NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT: Công ty TNHH Tiến Mạnh BN

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2301031037 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 04/6/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/5/2022

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

II. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian công bố: 30 ngày (Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 24/6/2022)

2. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00’ ngày     24/6/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh (số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02223.824902)

Các Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án căn cứ Danh mục dự án thu hút đầu tư; nội dung đề xuất dự án nêu trên, lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Hết thời hạn nêu trên, không có nhà đầu tư quan tâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2850
Đã truy cập : 65100575