Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

20/05/2022 16:04 Số lượt xem: 37

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh;

- UBND huyện Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1);

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 505/CV-TPKP, ngày 05/5/2022 của Công ty cổ phần Trường Phát Kinh Bắc về việc đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ trên khu đất có diện tích khoảng 3,26 ha tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ và đề xuất dự án kèm theo.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan công bố thông tin dự án, nhà đầu tư quan tâm trên cổng thông tin điện tử của Quý cơ quan trước ngày 24/5/2022 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./.

 

 

Công bố Thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án

đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

3. Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 3,26 ha

4. Mục tiêu, Quy mô dự án:

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp, Nhà dịch vụ thể thao, đỗ xe, Khu giới thiệu sản phẩm kết hợp kho, Nhà bảo vệ các hạng mục phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành.

5. Tổng vốn đầu tư (tạm tính): 202.317.546.000 VNĐ (Bằng chữ:Hai trăm linh hai tỷ, ba trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất): 188.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ).

+ Chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến): 14.317.546.000 VNĐ (Mười bốn tỷ, ba trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất.

- Tiến độ đầu tư (theo nhà đầu tư đề xuất): Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2024

7. Hiện trạng đất đai: Theo văn bản số 35/UBND-TNMT ngày 16/3/2022 của UBND xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh: Khu đất thực hiện dự án (Khoảng 3,26 ha) là đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho các hộ dân.

II. NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT: Công ty cổ phần Trường Phát Kinh Bắc

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300328250 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 03/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/01/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

II. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian công bố: 30 ngày (Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 24/6/2022)

2. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00’ ngày     24/6/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh (số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02223.824902)

Các Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án căn cứ Danh mục dự án thu hút đầu tư; nội dung đề xuất dự án nêu trên, lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Hết thời hạn nêu trên, không có nhà đầu tư quan tâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2584
Đã truy cập : 65102623