Công bố thông tin dự án, Nhà đầu tư quan tâm đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng dầu tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du

05/07/2022 07:02 Số lượt xem: 117

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1);

Ngày 15/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 05/CV-XDHL của Công ty TNHH xây dựng Hạp Lĩnh về việc đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây Khu dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng dầu trên khu đất có diện tích khoảng 0,4ha tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất dự án kèm theo. Căn cứ quy định tại Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan công bố thông tin dự án, nhà đầu tư quan tâm trên cổng thông tin điện tử của Quý cơ quan trước ngày 08/7/2022.

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng dầu.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3. Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 0,4 ha

4. Mục tiêu, Quy mô dự án:

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu; Khu dịch vụ thương mại kết hợp nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Tổng vốn đầu tư (tạm tính):

Nhà đầu tư đề xuất: 20.823.180.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng);  Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền thuê đất): 18.653.448.000 VNĐ

+ Chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến): 2.169.732.000 VNĐ

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất.

- Tiến độ đầu tư (theo nhà đầu tư đề xuất): Từ Tháng 01/2023 đến tháng 12/2024.

7. Hiện trạng đất đai: Theo văn bản số 248/UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Lạc Vệ: Khu đất thực hiện dự án khoảng 0,4ha

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất nông nghiệp;

- Nguồn gốc sử dụng: Được Nhà nước giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài.

II. NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT: Công ty TNHH xây dựng Hạp Lĩnh.

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300234796 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 29/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07/06/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

III. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian công bố: 30 ngày (Từ ngày 08/7/2022 đến ngày 08/8/2022)

2. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00’ ngày     08/8/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh (số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02223.824.902)

Các Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án căn cứ Danh mục dự án thu hút đầu tư; nội dung đề xuất dự án nêu trên, lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Hết thời hạn nêu trên, không có nhà đầu tư quan tâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

 

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2629
Đã truy cập : 68473629