Chuyên mục tiếp cận thông tin

26/05/2022 07:04 Số lượt xem: 2752

DANH MỤC THÔNG TIN

STT  

Nội dung thông tin

Đường dẫn

1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

3

Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế Việt Nam tham ra

Chi tiết

4

Thủ tục hành chính

Chi tiết

5

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

6

Quy hoạch khu công nghiệp

Chi tiết

7

Quy hoạch ngành, lĩnh vực

Chi tiết

8

Quy hoạch tài nguyên, môi trường

Chi tiết

9

Quy hoạch xây dựng, đô thị

Chi tiết

10

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Chi tiết

11

Chương trình, kế hoạch công tác

Chi tiết

13

Dự án đầu tư

Chi tiết

14

Đấu thầu mua sắm công

Chi tiết

15

Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Chi tiết

16

Danh bạ điện tử các cơ quan

Chi tiết

17

Báo cáo tài chính hàng năm của cơ quan, đơn vị

Chi tiết

18

Báo cáo tổng hợp tình hình KTXH

Chi tiết

19

Kết quả điều tra thống kê

Chi tiết

20

Niêm giám thống kê

Chi tiết

21

Danh mục chương trình, đề tài khoa học

Chi tiết

22

Tổng hợp các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành

Chi tiết

23

Thông báo của cơ quan chức năng

Chi tiết

24

Công báo điện tử tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết

25

Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết

26

Phản ánh – Kiến nghị

Chi tiết

27

Thông tin khen thưởng

Chi tiết

28

Thông tin xử phạt hành chính

Chi tiết

29

Tra cứu giá đất

Chi tiết

30

Góp ý hiến kế

Chi tiết

          Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

         Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

        Địa chỉ: Số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02223856789; Email: skhdt@bacninh.gov.vn

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8926
Đã truy cập : 130984834