Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

08/09/2021 16:07 Số lượt xem: 605

Ngày 30/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, đề ra mục tiêu cụ thể và định hướng chỉ đạo điều hành, nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-quyet-99-nq-cp-208643-d1.html

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5393
Đã truy cập : 130989732