BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:

01/03/2017 21:32 Số lượt xem: 128
 • BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
 • Đăng ký doanh nghiệp trong nước:
 • Lập hồ sơ thành lập mới, thay đổi điều chỉnh Doanh Nghiệp: 1.100.000 đồng
 • (Bao gồm công ty CP, công ty TNHH 1 TV, công ty TNHH 2 TV trở lên)

 • Hồ sơ Doanh nghiệp tư nhân; Hồ sơ Giải thể, tạm ngừng: Miễn phí
 • Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài:
 • Lập hồ sơ, dự án thành lập mới: 10.000.000 đồng; Hồ sơ thay đổi: 5.000.000 đồng
 • (Bao gồm Hồ sơ đăng ký đầu tư và Hồ sơ đăng ký DN)

 • Tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu: Giá dịch vụ trên cơ sở quy định của Pháp luật chuyên ngành và thương thảo của hai bên;
 • Chi phí khắc dấu:
 • Dấu công ty (dấu tròn): 500.000 đồng/dấu; Dấu chức danh: 150.000 đồng/dấu
 • Dấu Mã số thuế: 250.000 đồng/con dấu
 • Đăng ký mẫu dấu lên Hệ thống ĐKKD quốc gia: Miễn phí
 •  

  Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bắc Ninh; Nhà B, Số 6 Lý Thái Tổ,

  Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

   

 • Điện thoại tư vấn:
 • Giám đốc: 0241.3600.169; Phó giám đốc: 0241.3605.818, 0241.3608.257
 • Đăng ký Doanh nghiệp, đầu tư: 0241. 3875.595; Hotline: 0917.792.579
 • Tư vấn xây dựng: 0241.3874.028; 0241.3605.819
 • Tư vấn đấu thầu: 0241.3608.280; Sản xuất con dấu: 0241.3854.469
 • Website: skhdt.bacninh.gov.vn; Email: bacninhipc@gmail.com

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5026
Đã truy cập : 119433548