CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

01/03/2017 21:35 Số lượt xem: 115
 • Hỗ trợ tổ chức, cá nhân, tổ chức tìm hiểu cơ chế chính sách, giới thiệu Môi trường đầu tư; Tham gia hoạt động Xúc tiến đầu tư Trong và Ngoài nước;
 • Thông tin Kinh tế - Xã hội; Kinh tế Đối Ngoại; Sản xuất con dấu
 • Tư vấn lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trong và Ngoài nước (Thành lập mới, điều chỉnh)
 • Tư vấn đầu tư (Lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, thầm tra, giám sát, quản lý điều hành dự án)
 • Tư vấn đấu thầu (Lập, đánh giá, thẩm định hồ sơ + Kết quả lựa chọn nhà thầu)
 • Liên kết mở các lớp đào tạo về khởi sự, quản trị và điều hành Doanh nghiệp.

 

Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Bắc Ninh; Nhà B, Số 6 Lý Thái Tổ,

Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

 

 • Điện thoại tư vấn:
 • Giám đốc: 0241.3600.169; Phó giám đốc: 0241.3605.818, 0241.3608.257
 • Đăng ký Doanh nghiệp, đầu tư: 0241. 3875.595; Hotline: 0917.792.579
 • Tư vấn xây dựng: 0241.3874.028; 0241.3605.819
 • Tư vấn đấu thầu: 0241.3608.280; Sản xuất con dấu: 0241.3854.469
 • Website: skhdt.bacninh.gov.vn; Email: bacninhipc@gmail.com

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4569
Đã truy cập : 119945522