Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2023 giảm -9,05%

09/03/2023 15:07 Số lượt xem: 158

Sản xuất công nghiệp Một số quốc gia có thể rơi vào suy thoái nhẹ làm giảm cầu xuất khẩu, do đó công nghiệp khó khăn về thị trường, bị giảm quy mô sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 02 tháng đầu năm 2023 giảm khá nhiều (-9,05%), trong đó: ngành SXSP điện tử, máy vi tính và SP quang học (SXSP điện tử) ngành trọng điểm của tỉnh (-8,05%). Riêng tháng 02/2023, IIP giảm ở cả 2 gốc so sánh, so với tháng trước và cùng tháng năm trước lần lượt là (-15,6%) và (- 13,17%), trong đó ngành SXSP điện tử là (-19,27%) và (-14,81%).


 

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Từ đầu năm 2023, tổng cầu thế giới vẫn ở mức thấp, đây là thách thức lớn đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, nhất là các SXSP điện tử trên địa bàn tỉnh. IIP tháng 02/2023 diễn biến ở các ngành như sau: So với tháng trước: IIP toàn ngành công nghiệp (-15,6%), trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo (-15,75%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (+19,17%); ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (-2,5%). Chỉ số IIP tháng 02 giảm nhiều chủ yếu là do ngành SXSP điện tử là ngành trọng điểm của tỉnh sản xuất giảm nhiều (-19,27%), sản xuất không đạt được như kỳ vọng do 6 lượng hàng tồn kho nhiều, nhu cầu thị trường nước ngoài thấp, dẫn đến sản lượng tiêu thụ có dấu hiệu chững lại. So với cùng tháng năm trước: IIP toàn ngành công nghiệp giảm 13,17% (là tháng thứ 6 liên tiếp bị giảm 2). Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, có 11/20 ngành cấp 2 có chỉ số giảm, trong đó các ngành giảm nhiều như: Sản xuất trang phục (-23,18%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-29,2%); In, sao chép bản ghi các loại (-23,06%); Sản xuất thiết bị điện (-22,89%); Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (-20,2%); riêng ngành SXSP điện tử, ngành trọng điểm, đã tác động trực tiếp đến chỉ số sản xuất công nghiệp chung của tỉnh (-14,81%). Ở chiều ngược lại, có 9/20 ngành công nghiệp cấp 2 có chỉ số tăng như: Sản xuất đồ uống (+44,9%); Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (+41,4%); Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (+26%); SXSP từ khoáng phi kim loại khác (+24,9%), ...

Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, IIP toàn tỉnh (-9,05%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo (-9,12%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (-1,98%) và ngành công nghiệp cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+13,74%). Đây là mức giảm sau 3 năm liên tiếp đạt mức tăng, đồng thời cũng là mức giảm khá nhiều so với mức giảm năm 2019 (-2,02%).


 

2.  Sản phẩm công nghiệp

Sản phẩm công nghiệp suy giảm do cầu yếu ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Do đó, sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh SXSP điện tử bị suy giảm, cụ thể sản phẩm công nghiệp của tỉnh như sau: Tháng 02/2023, so với tháng trước, có 03/23 sản phẩm chủ yếu có mức giảm, trong đó có 02/06 sản phẩm trọng điểm của tỉnh giảm, đó là: Điện thoại thông minh (-33,6%); linh kiện điện tử (-29,1%) và 01 sản phẩm trọng điểm giữ nguyên sản lượng sản xuất. Còn lại, có đến 19/23 sản phẩm đạt mức tăng, trong đó có 03/06 sản phẩm trọng điểm tăng là: Máy in (+28,9%); Đồng hồ thông minh (+17,8%) và Pin điện thoại các loại (+22,1%). So với cùng tháng năm trước, chỉ có 09/23 sản phẩm chủ yếu đạt mức tăng, một số sản phẩm tăng cao là: Sản phẩm Tủ bằng gỗ (trừ tủ bếp) (+116,7%); bê tông tươi (+109,8%); Dược phẩm có chứa Vitamin (+48,3%), ... Còn lại 14/23 sản phẩm có mức giảm, trong đó 100% các sản phẩm trọng điểm của tỉnh giảm. Trong 02 tháng qua, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 18/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những tháng đầu của năm 2023, các ngành và địa phương trong tỉnh đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được đề ra, trong đó có hoạt động sản xuất công nghiệp phần nào làm cho hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn được duy trì và ổn định.

Tính chung 02 tháng năm 2023, gần 80% các sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ năm trước, 100% các sản phẩm trọng điểm của tỉnh bị giảm, trong đó giảm nhiều nhất là Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối (-47%); Pin điện thoại các loại (-41,4%); đồng hồ thông minh (-21,8%). Ở chiều ngược lại, chi có 5/23 sản phẩm có mức tăng đó là: SX đồ uống (+34,47%); SX thuốc, hóa dược và dược liệu (+13,9%); SXSP từ kim loại đúc sẵn (+10,1%); SX phương tiện vận tải khác (+12,02%).


 

3. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

 Trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu chậm lại làm sản lượng sản xuất giảm xuống, đồng thời kéo theo lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm. Cụ thể là: Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2023, giảm 1,27% so với tháng trước và giảm 7,68% so với tháng cùng kỳ. Xét theo loại hình doanh nghiệp: Lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước so với các gốc so sánh cùng thời điểm tháng trước và cùng thời điểm năm trước lần lượt là (+0,26%) nhưng (-3%); Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (-1,55%) và (-8,65%); riêng doanh nghiệp Nhà nước (-0,09%) nhưng (+5,03%), nguyên nhân doanh nghiệp Nhà nước tăng so với cùng kỳ năm trước là do, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Bắc Ninh đã có những chính sách ưu đãi thu hút lại lao động của đơn vị sau nhiều tháng công nhân nghỉ việc tập thể do môi trường làm việc ô nhiễm, vất vả, thu nhập thấp, chậm thanh toán lương. Cũng tại thời điểm trên, xét theo ngành cấp I cho thấy: Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (-1,29%) so với cùng thời điểm tháng trước và (-7,74%) so với cùng thời điểm năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí, giữ nguyên và tăng nhẹ (+0,9%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, tăng nhẹ (+0,11%) nhưng (-3,67%). Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp (-8,4%) so với cùng kỳ, trong đó, xét theo ngành công nghiệp: Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (-8,47%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng nhẹ (+0,22%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (-5,56%). Xét theo loại hình doanh nghiệp: Các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lao động (+3,96%); ở chiều ngược lại doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy mô lao động (-2,62%) và doanh nghiệp 9 có vốn đầu tư nước ngoài giảm nhiều (- 9,54%) đã tác động trực tiếp làm giảm quy mô lao động chung của các doanh nghiệp công nghiệp.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3773
Đã truy cập : 113615961