Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại Bắc Ninh

29/07/2022 08:36 Số lượt xem: 282

Sáng 26/7, Tổ công tác số 5 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ giao hơn 6.922 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công; HĐND tỉnh giao hơn 9.254 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 7.714 tỷ đồng (trong đó, đã giao 100% kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ), đạt 111% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 83% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 22/7/2022, tỉnh giải ngân được hơn 2.155 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 31,1% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao đầu năm; 23,2% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao; 27,9% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao UBND cấp huyện và phân bổ chi tiết. Kết quả giải ngân của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 38 so với các tỉnh, thành phố cả nước, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-19; lạm phát, giá nguyên, vật liệu tăng cao; cơ chế chính sách còn một số bất cập, vướng mắc… Mặt khác một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ; năng lực và ý thức một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công còn hạn chế; công tác quyết toán dự án, hoàn thành còn chậm…