BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2023

21/07/2023 07:52 Số lượt xem: 154

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục. Trong nước, nền kinh tế chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng; thị trường xuất, nhập khẩu lớn bị thu hẹp; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục kiểm soát tốt các dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, tiến gần đến các mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 7 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 18/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 cùng 11 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực: Tỉnh uỷ ban hành các Kết luận số 706-KL/TU ngày 05/4/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2023, số 757-KL/TU ngày 03/7/2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và số 759-KL/TU ngày 18/7/2023 về kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý III năm 2023; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành văn bản số 324-CV/BCSĐ về việc dự kiến kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III, Quý IV năm 2023 tỉnh Bắc Ninh...

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt: Vụ mùa, toàn tỉnh giao cấy được 28.396,2 ha, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây rau màu ước đạt 1.181 ha, tăng 95,7%, trong đó: ngô 44,1 ha, đậu tương 57,6 ha, lạc 9,8 ha, rau màu các loại  1.069,5 ha.

          * Chăn nuôi: Ước đến hết tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh có 3.420 con trâu, tăng 17,9% so với cùng kỳ; có 22.200 con bò, giảm 11,9%; có 285.000 con lợn, giảm 1,9%; đàn gia cầm 5,6 triệu con, giảm 3,8%. Trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

1.2. Lâm nghiệp

Đến tháng 7/2023 toàn tỉnh đã trồng được 205.905 cây phân tán các loại (đạt 68,6% kế hoạch năm). Toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ xâm hại trái phép vào rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng đã phát hiện và xử phạt 01 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử phạt 02 cá nhân; tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước là 195 triệu đồng; tịch thu sung quỹ nhà nước một số loại gỗ quý hiếm. Tiếp nhận 01 cá thể Khỉ đuôi lợn và thả về nơi cư trú tại rừng tự nhiên thuộc Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

1.3. Thuỷ sản

Số lượng lồng nuôi trên sông ước 3.670 lồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản đạt 22.701 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng 22.093,1 tấn, tăng 1,5%; sản lượng khai thác 607 tấn, tăng 10%.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Bắc Ninh là tỉnh có nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các ngành sản xuất sản phẩm điện tử có quy mô lớn phải chịu tác động mạnh từ diễn biến quốc tế. Bằng việc triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình hình sản xuất trên địa bàn dần hồi phục, có dấu hiệu tăng mạnh. Tháng 7/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,8% so với tháng trước, giảm 3,2% so với tháng 7/2022; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 24% và giảm 3,2%. Tính chung 7 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Một số sản phẩm chủ yếu trong tháng 7/2023 có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Linh kiện điện tử tăng 26,4%; dược phẩm có chứa Vitamin tăng 19,6%; Đồng hồ thông minh tăng 18,7%... Tuy nhiên một số sản phẩm có mức sản xuất giảm như: Pin điện thoại các loại giảm 47,6%; Ruột phích, ruột bình khác giảm 41%; Sắt, thép dùng trong xây dựng giảm 24,8%... Tính chung 7 tháng đầu năm, một số sản phẩm có lượng sản xuất tăng như: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2022, Dược phẩm có chứa Vitamin tăng 21,9%, Tủ bằng gỗ (trừ tủ bếp) tăng 18%; một số sản phẩm có lượng sản xuất giảm là: Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối giảm  40,3%, Điện thoại di động thường giảm 34,3%, Quần áo mặc thường giảm 31,4%...

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động tháng 7/2023 tăng 2,9% so với tháng trước, giảm 1,4% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp giảm 8,5%; trong đó khu vực nhà nước giảm 4,9%; ngoài nhà nước giảm 6,6%; khu vực FDI giảm 8,9%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7/2023 ước 7.592 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 20,8% so với tháng 7/2022; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước  5.705 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 17,4%; du lịch lữ hành ước 32,7 tỷ đồng, tăng 13,7% và tăng gấp 7,7 lần. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 53.637 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 41.077 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống 5.056 tỷ đồng, tăng 36,3%; du lịch lữ hành 89 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần; doanh thu dịch vụ  7.415 tỷ đồng, tăng 10,6%.

3.2. Xuất, nhập khẩu

          Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2023 ước 3.326 triệu USD, tăng 0,51% so với tháng trước và giảm 15,14% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 21.357 triệu USD, giảm 18,46% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu tháng 7/2023 ước 2.618 triệu USD, giảm 6% so với tháng trước và giảm 28,15% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 18.109 triệu USD, giảm 24,58%.

3.3. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: Tháng 7/2023, vận chuyển hành khách ước 1,7 triệu lượt khách, tăng 1% so với tháng trước và tăng 68,4% so với tháng 7/2022; luân chuyển ước 63,5 triệu lượt HK.km, tăng 1,1% và tăng 66,7%. Tính chung 7 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 11,4 triệu lượt khách, tăng 76,7% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 415 triệu lượt HK.km, tăng 73,2%.

Vận tải hàng hóa: Tháng 7/2023, vận chuyển hàng hóa ước 4 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 13,5% so với tháng 7/2022; luân chuyển ước 224 triệu tấn.km, tăng 2,2% và tăng 12,1%. Tính chung 7 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 27,5 triệu tấn, tăng 27,4% so với cùng kỳ; luân chuyển ước  1.539 triệu tấn.km, tăng 27,4%.

Doanh thu vận tải tháng 7/2023 ước 848 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước và tăng 8,8% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải ước 5847 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Văn phòng đại diện Tập đoàn STC Group tại Việt Nam; Ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) về Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị (UGPP). Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023.

Đầu tư trong nước: Tháng 7/2023, toàn tỉnh cấp mới 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.033 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 10 dự án đầu tư. Tính chung 7 tháng đầu năm, cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.344 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 57 dự án, trong đó có 14 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 933 tỷ đồng; thu hồi 16 dự án. Lũy kế, đã cấp 1.540 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 255.580 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Cấp mới 43 dự án, tổng vốn đăng ký 198,4 triệu USD; điều chỉnh vốn 14 dự án, vốn điều chỉnh tăng 27,1 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 11 lượt trị giá 6,6 triệu USD; chấm dứt hoạt động 02 dự án. Tính chung 7 tháng đầu năm, cấp mới 182 dự án với tổng vốn 768,8 triệu USD; điều chỉnh vốn 88 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng là 352,5 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 33 lượt trị giá 16,5 triệu USD; thu hồi 26 dự án. Lũy kế, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.975 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.442 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 335 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 1.889 tỷ đồng và 95 đơn vị trực thuộc. Tính chung 7 tháng đầu năm, thành lập mới 2.011 doanh nghiệp (tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn 20.876 tỷ đồng (tăng 71,2%) và 712 đơn vị trực thuộc; 192 doanh nghiệp giải thể (tăng 6,08%); 1.233 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 18,8%); 626 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 17.531 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn 338.875 tỷ đồng và 5.175 đơn vị trực thuộc.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2023 ước 1.990 tỷ đồng, tăng 44,96% so với tháng trước, tăng 19,88% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước 16.790 tỷ đồng, giảm 8,63% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 12.816 tỷ đồng, giảm 6,62%; thu hải quan ước 3.974 tỷ đồng, giảm 14,96%.

Chi ngân sách địa phương tháng 7/2023 ước 1.293 tỷ đồng, giảm 20,9% so với tháng trước và tăng 36,1% so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 8.644 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 4.265 tỷ đồng, tăng 19%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Các ngân hàng chủ động triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Tuy nhiên, với việc nhiều ngân hàng trên địa bàn giảm lãi suất huy động tiền gửi, ước đến hết tháng 7/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 203.700 tỷ đồng, tương đương so với tháng trước, tăng 1,3% so với tháng 7/2022. Tích cực hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tổng dư nợ cho vay ước 156.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước, tăng 10,7% so với tháng 7/2022; nợ xấu ước 2.010 tỷ đồng, chiếm 1,29% tổng dư nợ.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công, đặc biệt dự án trọng điểm quốc gia, dự án quan trọng của tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện giao vốn; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được giao vốn kế hoạch năm 2023. Triển khai các hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo, nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 thực chất, hiệu quả cao.

Khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện trong kỳ quy hoạch.

7. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghiêm túc thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết luận số 739-KL/TU, ngày 12/6/2023 về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; Kết luận số 740-KL/TU, ngày 12/6/2023 về việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm.

Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021- 2025; đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Tập trung thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo Thông báo kết luận số 555-TB/TU, ngày 04/4/2023 của Tỉnh ủy. Giám sát tiến độ đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại các huyện, thị xã: Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành. Giám sát tình hình thực hiện các đề án, dự án: Đánh giá chất lượng nước mưa, nhân rộng mô hình xử lý làm sạch ao hồ tại một số ao hồ trung tâm trên địa bàn tỉnh. Thông báo dừng hoạt động tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống lụt bão.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Triển khai hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp năm 2023; thực hiện Kế hoạch kiểm kê năm 2023 trên địa bàn thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình. Tổ chức Gặp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Doanh thu du lịch tháng 7 năm 2023 ước 100 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng trước; tổng lượt khách ước 125.000 lượt, tăng 4%. Tính chung 7 tháng đầu năm, doanh thu du lịch ước 772 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 64% kế hoạch; lượt khách ước 1.075.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch.

Chỉ đạo tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Cử các đoàn thể thao tham gia thi đấu, tập huấn nước ngoài. Tuyển chọn, triệu tập huấn luyện viên, vận động viên vào các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh đợt II, III năm 2023; vào các Đội tuyển môn Bóng chuyền nữ đợt II năm 2023. Cử 08 vận động viên tập huấn Đội tuyển trẻ quốc gia môn: Judo, Boxing; triệu tập Đội tuyển thể thao các môn tham gia thi đấu 12 giải thể thao quốc gia: Cầu lông, Taekwondo, Judo, Kickboxing, Cử tạ, Pencak Silat, Quần vợt, Boxing, Vật, Bóng đá, Wushu, Đua thuyền.

8.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Công tác chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hoá cho học sinh, sinh viên và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai, thực hiện hiệu quả. Công tác đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giáo dục, cơ sở vật chất trường học của tỉnh tiếp tục được quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng giáo dục toàn diện ở mức cao; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu cả nước: Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 – 2023, tỉnh có 69/76 học sinh dự thi đạt giải (đạt tỷ lệ 90,8% số thí sinh dự thi đạt giải, tăng 2,8% so với năm học 2021 - 2022), thuộc tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh dự thi đạt giải; có 15 thí sinh được triệu tập dự kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic quốc gia năm 2023, trong đó: 07 học sinh được triệu tập dự thi khu vực quốc tế và quốc tế năm 2023[1]. Quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

8.3. Sự nghiệp Y tế

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm các ca bệnh, điều tra ổ dịch, xử lý triệt để, không để dịch bùng phát lây lan tại cộng đồng, khu dân cư. Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2023-2024. Rà soát, nắm bắt số lượng, đối tượng và tổ chức tiêm, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung vắc xin phòng Covid-19. Hướng dẫn, triển khai các đơn vị thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Tiếp tục triển khai đấu thầu thuốc tập trung năm 2023-2024. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động mua sắm bổ sung đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia, danh mục được áp dụng hình thức Đàm phán giá, tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu do các đơn vị tự thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, danh mục thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh.

8.4. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm

Tiếp tục triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện các hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài. Công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã được duy trì. Công tác giám sát, phát hiện mối nguy ô nhiễm thực phẩm được triển khai thực hiện kịp thời.

8.5. Công tác giải quyết việc làm và an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, đời sống người dân được đảm bảo. Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, trao tặng quà cho người có công, thân nhân người có công nhân dịp 27/7. Tổ chức đoàn đại biểu người có công đi dự hội nghị biểu dương người có công toàn quốc năm 2023. Tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh. Phối hợp với Công ty Bảo Việt nhân thọ Bắc Ninh tổ chức trao tặng 40 xe đạp và 40 suất quà, trị giá 200.000 đồng/suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng thuộc các huyện Lương tài, Yên Phong và Thành phố Bắc Ninh; phối hợp với Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viên Chỉnh hình phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức khám phân loại miễn phí cho 128 trẻ em.

8.6. Hoạt động khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ 7 tháng đầu năm được triển khai bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Có 26 đề tài, dự án mới và 18 nhiệm vụ Khoa học và công nghệ được tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì thực hiện. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra và quản lý an toàn bức xạ được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo lợi ích người tiêu dùng; hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Hoạt động thông tin khoa học công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

9. Hoạt động thông tin và truyền thông

Hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030. Đẩy mạnh sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh: 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện; 100% UBND cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ http://dịchvucong.bacninh.gov.vn/ được nâng cấp đáp ứng đầy đủ các chức năng và yêu cầu kỹ thuật theo quy định và sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tham nhũng, an toàn thực phẩm...; công tác phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp nghỉ hè; phản ánh chính xác, kịp thời, toàn diện các hoạt động chính trị - xã hội, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngày Lễ kỷ niệm trọng đại trên địa bàn. Duy trì công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật, xuyên tạc; xử lý nghiêm các vi phạm.

10. Công tác nội chính

10.1. Công tác Nội vụ

Tập trung rà soát và đẩy mạnh rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tổ chức Đoàn kiểm tra đi kiểm tra công vụ, đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tại 09 cơ quan, đơn vị và Trung tâm hành chính công cấp huyện, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, uốn nắn các biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

10.2. Công tác Tư pháp

Công tác tư pháp được triển khai toàn diện, việc xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, đặc biệt là đối với những luật mới có hiệu lực thi hành. Việc triển khai văn bản pháp luật gắn với công tác theo dõi thi hành pháp luật. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì. Thực hiện cấp lý lịch tư pháp. Triển khai việc tổng hợp những nội dung văn bản pháp luật ban hành mới, gửi cho cán bộ cơ sở thực hiện. Các hoạt động bổ trợ tư pháp, công chứng, chứng thực, hộ tịch đi vào nề nếp theo quy định.

10.3. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, chất lượng; triển khai thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo. Trong tháng 7, toàn tỉnh đã thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 67 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường quản lý, sửa đổi bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, chính sách có liên quan đến nội dung thanh tra và kiến nghị xử lý về kinh tế 1.963,83 triệu đồng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: toàn tỉnh tiếp 458 lượt công dân; tiếp nhận 407 đơn thư các loại. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

10.4 Công tác quốc phòng an ninh

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý không để bị động bất ngờ. Kiểm tra toàn diện công tác quân sự - quốc phòng địa phương đối với Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Du, Gia Bình và kiểm tra đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với Ban chỉ huy quân sự thị xã Quế Võ, e833 chất lượng tốt. Chỉ đạo huyện Yên Phong tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo các địa phương tổ chức động viên huấn luyện quân nhân dự bị huấn luyện thei kế hoạch. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổ chức hội thi Xe tốt, lái xe giỏi” cấp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; tham gia hội thi cấp Quân khu đạt kết quả cao. Đảm bảo an toàn vũ khí thiết bị, kho tàng.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp làm giảm tội phạm trên địa bàn; nhanh chóng đấu tranh, làm rõ những vụ trọng án, vụ án lớn được dư luận quan tâm. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90,2%.  Tháng 7/2023, phạm pháp hình sự 49 vụ, giảm 06 vụ so với tháng trước; phạm tội về ma túy 22 vụ, bắt giữ 30 đối tượng (giảm 9 vụ, 10 đối tượng); phát hiện 12 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (giảm 40 vụ); xử lý 22 vụ việc, 30 đối tượng phạm tội về kinh tế tham nhũng, buôn lậu. Tháng 7/2023 xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 06 người chết, 02 người bị thương, tăng 02 vụ, tăng 01 người chết so với tháng 6/2023; xử phạt 3.348 trường hợp vi phạm luật giao thông với số tiền gần 7,3 tỷ đồng.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong những tháng tiếp theo năm 2023

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cả thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kết luận số 580-KL/TU ngày 05/12/2022, số 706-KL/TU ngày 05/4/2023 và số 757-KL/TU ngày 03/7/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 và số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2022, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/2/2023 và Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Tập trung nâng cao năng lực dự báo, phân tích tình hình để có những quyết sách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Rà soát các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới, kịp thời có biện pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực. Nghiên cứu các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, các dư địa thu ngân sách; điều hành kịp thời, hiệu quả ngân sách địa phương năm 2023; chủ động cân đối nguồn lực dành cho đầu tư phát triển[2].

3. Đẩy mạnh phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ logistics, đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng... với quy mô cấp vùng, khu vực ; phát triển thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp... Kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành.

4. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị làm cơ sở để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quy hoạch chung đô thị[3]; khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo[4]. Gắn việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công với bình xét thi đua cuối năm 2023[5]..

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả và đúng lộ trình Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025; Thông báo kết luận số 555-TB/TU, ngày 4/4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung xử lý môi trường tại Phong Khê (Thành phố Bắc Ninh), cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du), xã Văn Môn (huyện Yên Phong); đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải trong các KCN đáp ứng chỉ tiêu tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành 4 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đi vào hoạt động.

  6. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại trên lúa, cây rau màu vụ mùa để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục các nội dung đào tạo huấn luyện nông dân và mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa vụ mùa tại thị xã Quế Võ, Thuận Thành và huyện Gia Bình. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và đàn thủy sản nhất là trong thời điểm nắng nóng; đặc biệt lưu ý tại những nơi có mật độ chăn nuôi lớn, các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nơi có ổ dịch cũi có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không đ dịch lây lan ra diện rộng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025, dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

 7. Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động du lịch năm 2023; tuyên truyền du lịch gắn với các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch kiểm kê trên địa bàn thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình. Cử các Đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Tổ chức Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2023; chỉ đạo tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh Cúp Bông lúa vàng năm 2023.

8. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học hè năm 2023. Tiếp tục thực hiện các khâu (công bố điểm, phúc khảo bài thi…) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023 - 2024. Tổ chức tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; đảm bảo công tác y tế và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành triển khai thực hiện.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030 và Thông báo kết luận số 602-TB/TU, ngày 06/6/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị cải thiện các chỉ số điều hành, quản trị địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cấp tỉnh (PCI, PAPI, SIPAS, ICT, PAR...). Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Đôn đốc giải quyết các vụ việc phức tạp và thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán đảm bảo đúng quy định. Củng cố, tăng cường tiềm lực và đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực tác chiến. Xây dựng kế hoạch tổ chức giao nhận quân năm 2024 theo chỉ tiêu giao. Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng Tỉnh an toàn giao thông”; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

10. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

 

[1] Tính đến 17/7/2023, tỉnh Bắc Ninh đã có 01 học sinh đoạt Huy chương Vàng thi Olympic Vật lý quốc tế, 01 học sinh đoạt Huy chương Đồng thi Olympic Vật lý quốc tế và 01 học sinh đoạt Huy chương Đồng thi Olympic Toán học quốc tế; 02 học sinh đoạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Á; 01 học sinh đoạt Huy chương Vàng, 01 học sinh đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế Abu Reikhan Beruniy; hiện còn 01 học sinh đang dự thi Olympic quốc tế Hoá học…

[2] Kịp thời triển khai ngay đấu giá các dự án đất để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương như: định giá đất thanh toán dự án BT, đất dân cư dịch vụ, các khu đô thị đã đủ điều kiện xác định giá, đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

[3] Thực hiện việc rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án QHPK trên địa bàn các huyện, thành phố theo định hướng tại QHC đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận cho chủ trương tại Văn bản số 150/UBND-XDCB ngày 09/5/2023 làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch xây dựng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

[4] Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

[5] Các cơ quan được giao vốn đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc giải ngân, phấn đấu đến 31/01/2024 giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn; chỉ xem xét đề nghị khen thưởng các đơn vị giải ngân trên 80% kế hoạch vốn năm 2023.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3433
Đã truy cập : 113617277