BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022

24/07/2022 09:41 Số lượt xem: 1320

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bao trùm, với không ít thách thức đan xen như chiến tranh giữa Nga và Ucraina, tình hình dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; tận dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, hoàn thiện các tiêu chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong 7 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng 4 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

Sản xuất lúa mùa: Toàn tỉnh cung ứng được 312,6 tấn giống lúa các loại bằng 90,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 18/7/2022, diện tích làm đất 26.273,8 ha, bằng 85,7% so với cùng kỳ; gieo được 2.121 ha mạ, bằng 92,2%; gieo cấy đạt 11.590,2 ha, đạt 49,6%, trong đó: lúa gieo thẳng 3.578 ha, lúa cấy 8.011,8 ha.

 Đối với cây rau màu các loại: Đến ngày 18/7/2022, toàn tỉnh gieo trồng được 603,5 ha rau màu các loại bằng 43,2% so với cùng kỳ; trong đó: ngô 48 ha, lạc 17 ha, đậu tương 50 ha, rau các loại 488,5 ha.

* Chăn nuôi: toàn tỉnh có 2.900 con đàn trâu, tăng 1% so với cùng kỳ; 25.200 con bò, giảm 5,4%; đàn gia cầm: 5,82 triệu con, tăng 3,9%; đàn lợn: 290.500 con, tăng 3,6%.

* Công tác thú y: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch Cúm gia cầm xảy ra tại 01 hộ ở thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành làm 597 con gà mắc bệnh, chết và phải tiêu huỷ với tổng trọng lượng 896 kg. Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời khoanh vùng, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tăng cường theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm ra vào vùng có dịch, hoàn thành tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đạt hiệu quả cao. Công tác tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện có hiệu quả, trong tháng tiêm được 6.700 liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 544.860 liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm.

1.2. Lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ rừng được coi trọng, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đến tháng 7/2022 toàn tỉnh đã trồng được 187.997 cây lâm nghiệp phân tán, bằng 66,5% kế hoạch năm.

1.3. Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được đầu tư, nhất là nuôi cá lồng bè trên sông. Diện tích nuôi trồng thủy sản 4.828,4 ha đạt 93,8% so cùng kỳ, số lượng lồng nuôi trên sông ước đạt 2.409 lồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ (tăng 142 lồng). Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tháng 7 ước đạt 2.823,8 tấn đạt 7,1% kế hoạch năm 2022, bằng 99,6% so với cùng kỳ; trong đó: sản lượng nuôi trồng trong ao đất ước đạt 2.290,3 tấn, sản lượng cá lồng ước đạt 405 tấn. Sản xuất giống ước đạt 22,5 triệu con giống các loại. Lũy kế đến hết tháng 7, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước 22.368,5 tấn tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 21.679,5 tấn tăng 0,7%.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tháng 7/2022, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, hầu hết các tập đoàn, công ty lớn đều đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,7% so với tháng trước và tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 17,5% so cùng kỳ năm trước.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Tháng 7, các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Sắt, thép dùng trong xây dựng tăng 9,8%, bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 7,5%, Điện thoại thông minh tăng 22,5%, ... Tuy nhiên, một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: Tủ bằng gỗ (trừ tủ bếp) giảm 14%, Quần áo mặc thường giảm 6,4%... Tính chung 7 tháng đầu năm, các sản phẩm duy trì được lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ: Dược phẩm có chứa Vitamin tăng 21,3%, Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối tăng 60,8%....

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động tăng 2% so với tháng trước và tăng 1,4% so tháng 7/2021; trong đó, khu vực Nhà nước tương đương so với tháng trước và giảm 33,7% so với tháng 7/2021; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,8% và tăng 12,7%; khu vực FDI tăng 2,3% và tăng 0,8%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19” cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội đã thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước 7.149 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 65,3% so với tháng 7/2021; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước 5.698 tỷ đồng tăng 3% so với tháng trước và tăng 75% so với tháng 7/2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 567,3 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước, tăng 20,8% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 47.566,5 tỷ đồng tăng 70% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 37.095 tỷ đồng, tăng 39,4%, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 3.700 tỷ đồng, tăng 32,4%.

3.2. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu được khôi phục và phát triển, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm tốt nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao.

Xuất khẩu tháng 7 ước 3.396,5 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước và giảm 3,2% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 25.778,1 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu tháng 7 ước 3.442,7 triệu USD tăng 8,3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 23.810,7 tăng 15,4%.

3.3. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: tháng 7 vận chuyển hành khách ước 01 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với tháng trước và gấp 2,2% so với tháng 7/2021; luân chuyển ước 37 triệu HK.km, tăng 2,9% và tăng 55%; doanh thu ước 61,9 tỷ đồng, tăng 0,4% và gấp 2 lần so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 6,4 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 238,6 triệu HK.km, giảm 16,4%; doanh thu ước 388,6 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Vận tải hàng hóa: Hoạt động vận chuyển hàng hóa phục hồi tốt, tháng 7 vận chuyển hàng hóa ước 3,8 triệu tấn, tăng 4% so với tháng trước và tăng 49,5% so với tháng 7/2021; luân chuyển ước 222,7 triệu tấn.km, tăng 3,2% và tăng 58,6%; doanh thu ước 290,7 tỷ đồng, tăng 5,9% và tăng 48,4% với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 23,1 triệu tấn, tăng 18,1% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 1.274,3 triệu tấn.km, tăng 26,3%; doanh thu ước 1.788,8 tỷ đồng, tăng 19,6%.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 512,7 tỷ đồng tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 82% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 3.383,4 tỷ đồng tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: tháng 7, toàn tỉnh cấp mới 03 dự án với tổng số vốn đầu tư là 588 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 09 dự án đầu tư trong đó có 07 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 72,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 35 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.708 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 61 dự án đầu tư, trong đó có 26 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 756,4 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.530 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.950 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: cấp mới 08 dự án, tổng vốn đăng ký 19,21 triệu USD; điều chỉnh vốn 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm18,3 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 58 dự án với tổng vốn 138,4 triệu USD; điều chỉnh vốn 72 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.500,8 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 21 lượt trị giá 31,9 triệu USD; thu hồi 28 dự án. Lũy kế đến nay, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.747 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.833,9 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 223 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.767 tỷ đồng và 71 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.529 doanh nghiệp và 555 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký 12.250 tỷ đồng; 1045 doanh nghiệp và 149 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 181 doanh nghiệp giải thể; 602 doanh nghiệp và 97 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,3%, đứng thứ 7 cả nước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.620 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 345.265 tỷ đồng và 4.708 đơn vị trực thuộc; trong đó có 16.979 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là: 280.729 tỷ đồng.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 1.660 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 27,2% so với tháng 7/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.060 tỷ đồng, tăng 16,2% và giảm 33,7%. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 17.909,3 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 13.376,8 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán, giảm 7,1%.

Chi ngân sách địa phương ước 1.428,5 tỷ đồng tăng 23,5% so với tháng trước và giảm 4,3% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 8.337 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán và giảm 18,3% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 3.900 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán và giảm 34,4%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Tích cực triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của NHNN, đẩy mạnh huy động vốn. Tính đến 13/7/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 203.010 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2021, trong đó: Tiền gửi của tổ chức đạt 103.173 tỷ đồng, tăng 12,5%, chiếm tỷ trọng 50,9% tổng huy động; Tiền gửi của cá nhân đạt 97.306 tỷ đồng, tăng 0,4%, chiếm tỷ trọng 47,9%; Nguồn vốn huy động khác (bao gồm vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi của các TCTD khác, tiền gửi của các định chế tài chính…) chiếm tỷ trọng 1,2%.  Nguồn vốn huy động tăng vẫn chủ yếu từ tiền gửi các tổ chức kinh tế; nợ xấu trên địa bàn là 879 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng dư nợ cho vay.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân bổ vốn đầu tư công đến từng chủ đầu tư theo từng nguồn vốn, từng lĩnh vực, chi tiết từng dự án theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, quy định của trung ương và tỉnh. Hoàn thành giao 100% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn ODA và thực hiện giao nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ đủ điều kiện theo đúng quy định. Thực hiện công khai, minh bạch, kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ một số công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; khu công nghiệp Thuận Thành I; 2.000 căn hộ (8 tòa nhà 9 tầng) phục vụ công nhân, người lao động - thuộc dự Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong; Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng tại thành phố Bắc Ninh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2022 đạt 34%; trong đó: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh là 16,6%; ngân sách huyện, xã là 70,7%.

Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trình các Bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thời hạn được quy định.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1 Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, đúng quy chế và đạt kết quả cao; hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023.

Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổng hợp, báo cáo kết quả năm học 2021 - 2022, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023. Tổ chức xét duyệt kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022 ; tuyên dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế năm học 2021 – 2022 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh và  tổ chức tuyên dương khen thưởng năm 2022.

8.2. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ bảo đảm kế hoạch. Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đang được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì. Trong tháng đã cấp 05 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế, 02 chứng chỉ cho nhân viên bức xạ; tư vấn, hướng dẫn 06 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp quy, tiếp nhận và giải quyết 61 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; kiểm định hiệu chuẩn 382 phương tiện đo các loại; kiểm nghiệm, thử nghiệm 95 mẫu sản phẩm than;... Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

8.3. Sự nghiệp Y tế

          Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Tính đến ngày 06/7/2022, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin là 98,8%; tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin là 97,9%; Số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 là 64,4%, tiêm đủ mũi là 28,2%.

 Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bổ sung làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân đã tiêm chủng COVID-19. Tính đến ngày 15/7/2022 số mũi tiêm đã được ký duyệt cấp Hộ chiếu vắc xin trên địa bàn tỉnh là 3.480.540 mũi tiêm được thực hiện trên hệ thống tiêm chủng.

Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng: 171.184 lượt, trong đó số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế 34.593 lượt; điều trị nội trú 16.110 lượt; chuyển tuyến nội trú: 537 lượt; tổng số ca phẫu thuật: 2.699 ca, phẫu thuật có chuẩn bị: 1.630 ca.

Công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm, đáp ứng ngay xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan các bệnh như: Tay chân miệng, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết Dengue, sởi, Rubella, viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em, bệnh đậu mùa khỉ...

8.4. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện đề án “kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh”; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông và tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Trong tháng tiến hành kiểm tra 281 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó 70 cơ sở không đạt yêu cầu (chiếm 25%). Trên địa bàn tỉnh, trong tháng không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

8.5. Hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Triển khai các hoạt động văn hóa, xã hội nổi bật như: Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; ra mắt bộ phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ mang tên "Bình minh phía trước", phát sóng trên VTV1, Đài THVN; Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” toàn quốc năm 2022; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá di sản nổi bật, nhằm kích cầu, hưởng ứng mở cửa du lịch. Tổng lượt khách tháng 7 ước 122.000 lượt khách, tăng 6% so với tháng trước; tổng lượt khách 7 tháng ước 687 lượt khách gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 đạt 72% kế hoạch. Doanh thu du lịch tháng 7 năm ước 90 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước; tổng doanh thu du lịch 7 tháng ước 470 tỷ đồng; tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 75% kế hoạch.

Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực, hiệu quả; thể thao thành tích cao được chú trọng phát triển.

8.6. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội

Tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện Kỷ niêm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ: Đoàn lãnh đạo tỉnh đến viếng nghĩa trang Trường Sơn, đường 9, thành cổ Quảng Trị; tổ chức Hội nghị biểu dương người có công; thăm tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hướng dẫn điều tra thông tin thị trường lao động năm 2022; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đẩy mạnh các hoạt động, công tác phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

9. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kế hoạch; tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000; Xác định giá thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất đối với những dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm... Cấp 714 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý biến động trực tiếp trên giấy chứng nhận 3.736 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 3.507 trường hợp.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại CCN làng nghề và làng nghề trên địa bàn thành phố Từ Sơn; Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên lưu vực hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

10. Hoạt động công nghệ thông tin truyền thông

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tình hình, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông... trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 – 9/7/2022); kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; thông tin, tuyên truyền đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình...

Tiếp tục tập trung xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch: Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc.

11. Công tác quốc phòng an ninh

Cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn. Tiếp tục xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; văn kiện luyện tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ; triển khai diễn tập PCTT-TKCN huyện Gia Bình bảo đảm chất lượng, an toàn.

Nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, dư luận nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ; chuẩn bị phục vụ BCĐ 515 Quân khu kiểm tra việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; tham dự hội nghị tập huấn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, thực hiện giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; triển khai tốt công tác đảm bảo ANTT Kỳ thi tốt nghiệp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Trật tự xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế; tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ (so với tháng 6/2022 tăng 15 vụ), làm 01 người chết, 16 người bị thương; tài sản thiệt hại khoảng 9,58 tỷ đồng; điều tra làm rõ 66 vụ, 110 đối tượng, mở rộng 35 vụ, đạt tỷ lệ điều tra 92,7%. Phát hiện, bắt giữ 77 vụ, 122 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý 18 vụ việc, 27 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Phát hiện 26 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong tháng, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người, bị thương 02 người, tăng 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 03 người bị thương so với tháng trước; phối hợp với Cục C08 tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Phát hiện, xử phạt 1.854 trường hợp, với số tiền gần 5,6 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 390 trường hợp (trong đó, xử phạt qua hệ thống camera giao thông 56 trường hợp, với số tiền gần 300 triệu đồng). Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn triển khai đồng bộ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; trong tháng xảy ra 04 vụ cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ 01 vụ; kiểm tra, xử phạt 32 cơ sở vi phạm, với số tiền gần 1 tỷ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 12 cơ sở, đình chỉ hoạt động 01 cơ sở.

III. Một số giải pháp chủ yếu phát triển trong thời gian tới

Trong thời gian tới, dự báo khó khăn, thách thức còn nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp áp lực lạm phát tăng cao khi chi phí đầu vào tăng; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường xuất nhập khẩu đang có biến động lớn... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau:

1.  Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Rà soát các quy định, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới, kịp thời có biện pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 2. Thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và triển khai các khu công nghiệp: VSIP2, Yên Phong 2A; Yên Phong 2C, Thuận Thành I, Gia Bình, Gia Bình II.

3. Tiếp tục phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025 theo Kết luận số 359-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; thu hút đầu tư phát triển loại hình phân phối hiện đại và cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo mạ mùa trong khung thời vụ quy định. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và đàn thủy sản.

Xây dựng một số mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” và hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh nông thôn mới

5. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát tích hợp các quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất; chú trọng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nâng cấp đô thị: Quế Võ; Thuận Thành; Yên Phong; Tiên Du. Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư công; rà soát, cân đối nguồn vốn kế hoạch trung hạn, đặc biệt đảm bảo nguồn cho các dự án trọng điểm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Có chế tài rà soát các nhà đầu tư không đủ hồ sơ, năng lực, chậm triển khai, kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022 cho các đơn vị, dự án khác có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án trọng điểm: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Cầu Kênh Vàng, đường Vành Đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B, ĐT.277B; mở rộng Cầu Ngà...

          6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; nâng cao các chỉ số quản trị địa phương. Tập trung triển khai hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách ưu đãi, tham gia cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, sớm lấp đầy các khu công nghiệp.

7. Quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững, chống thất thu, nợ đọng; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, triển khai tăng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường. Chuẩn bị phương án thu - chi ngân sách năm 2023 và các năm tiếp theo.

8. Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm học 2022 – 2023; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; sắp xếp, phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp khoa học, hiệu quả; Tổ chức thi, chấm thi THPT năm 2022 và khai giảng năm học mới 2022-2023 bảo đảm an toàn, hiệu quả.

9. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Triển khai các chương trình sản phẩm quốc gia, đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao, phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sở hữu trí tuệ.

          10. Phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc đến năm 2030; Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển di lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án biên soạn "Bách khoa thư Dân ca Quan họ Bắc Ninh" gắn với quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch Bắc Ninh - Kinh Bắc. Tổ chức tốt các môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Bắc Ninh.

11. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư; nhân lực y tế, đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè. Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chú trọng đối tượng là người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính tại cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới quản lý bệnh viện, cơ sở y tế, nâng cao sự hài lòng của người dân. Chủ động đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Kết luận số 390-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

12. Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; chú trọng chính sách tạo việc làm, chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân. Tiếp tục hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần với người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách.

13. Tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025. Thực hiện hiệu quả Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, xã Phú Lâm và xã Văn Môn. Sớm hoàn thành đưa vào khai thác 04 nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài. Hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2025; và Kế hoạch ĐTXD hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2025; thực hiện xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong; tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường tại CCN Phú Lâm và phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

14. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

15. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào quý IV/2022 và diễn tập tại thành phố Từ Sơn, huyện Thuận Thành; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống, giải quyết ổn định ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4206
Đã truy cập : 113607600