BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2022

20/05/2022 16:00 Số lượt xem: 157

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bao trùm, với không ít thách thức đan xen như chiến tranh giữa Nga và Ucraina, tình hình dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; tận dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, hoàn thiện các tiêu chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong 5 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng 2 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

Toàn tỉnh gieo cấy được 30.367,9 ha, đạt 98,6% kế hoạch, trong đó, diện tích gieo thẳng 9.252 ha; diện tích cấy 21.115,9 ha. Đến nay, lúa đang trong giai đoạn đòng trỗ, diện tích lúa trỗ đến ngày 12/5 là 8.870 ha, đạt 29,2% diện tích gieo cấy.

Đối với cây rau màu các loại: gieo trồng ước 3.080 ha rau màu các loại, đạt 90,6% kế hoạch và bằng 92,7% so với cùng kỳ, trong đó: khoai tây 216,4 ha; ngô 402,5 ha; lạc 272,4 ha; rau các loại 2.188,7 ha. Diện tích hoa, cây cảnh ước 212,9 ha, bằng 133,5% cùng kỳ.

* Chăn nuôi: tính ngày 15/5, toàn tỉnh có Đàn trâu, bò: 28.000 con, giảm 2,6% so với cùng thời điểm năm trước; đàn gia cầm: 5,7 triệu con, tăng 0,9%; đàn lợn: 288.000 con, tăng 7,3%.

* Công tác thú y: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch tả lợn Châu phi tại 03 hộ chăn nuôi thuộc địa bàn khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh làm 30 con lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu huỷ với tổng trọng lượng 1.529 kg. Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời khoanh vùng, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tăng cường theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch, hoàn thành tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đạt hiệu quả cao. Công tác tiêm phòng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện có hiệu quả.

1.2. Lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ rừng được coi trọng, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao năng lực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030. Đến tháng 05/2022 toàn tỉnh đã trồng được 146.175 cây các loại (bằng 51,7% kế hoạch năm).

1.3. Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được đầu tư, nhất là nuôi cá lồng bè trên sông. Diện tích nuôi trồng thủy sản 4.828,4 ha đạt 93,8% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác tháng 5 ước đạt 3.602,7 tấn, tương đương với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến hết tháng 5, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước 16.939,2 tấn tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 16.385,2 tấn tăng 1,9%.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tháng 5/2022, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu hồi phục, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tuy giảm 6,9% so với tháng trước, nhưng đã tăng 31,6% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 19,8% so cùng kỳ năm trước.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Tháng 5, các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Sắt, thép dùng trong xây dựng tăng 6,7%, bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 8,9%, Pin điện thoại các loại tăng 24,8%, ... Tuy nhiên, một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: Dược phẩm có chứa Vitamin giảm 8,9%, Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối giảm 20%... Tính chung 5 tháng đầu năm, các sản phẩm duy trì được lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ: màn hình điện thoại sử dụng ống đèn hình tia catốt tăng 38%, linh kiện điện tử tăng 24%....

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động giảm 0,35% so với tháng trước và giảm 0,2% so tháng 5/2021; trong đó, khu vực Nhà nước tương đương so với tháng trước và giảm 32,5% so với tháng 5/2021; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,5% và tăng 11,7%; khu vực FDI giảm 0,5% và tăng 12,8%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19” cùng với việc tổ chức nhiều hoạt đọng văn hóa, xã hội, chào đón SEA GAMES 31 đã thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước 6.972,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 81,7% so với tháng 5/2021; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước 5.422,2 tỷ đồng tăng 2% so với tháng trước và tăng 80,7% so với tháng 5/2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 519,5 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước, tăng 78,5% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 33.374 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 25.825,4 tỷ đồng, tăng 25,3%, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 2.564,2 tỷ đồng, tăng 29%.

3.2. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động xuất khẩu ước 3.700 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng trước và tăng 29,7% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 18.371 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu tháng 5 ước 3.200 triệu USD giảm 9,2% so với tháng trước và tăng 19% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 16.598,8 tăng 19%.

3.3. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách đã có dấu hiệu phục hồi.

Vận tải hành khách: tháng 5 vận chuyển hành khách ước 0,93 triệu lượt khách, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 90% so với tháng 5/2021; luân chuyển ước 34 triệu HK.km, tăng 6,3% và giảm 56%; doanh thu ước 57,5 tỷ đồng, tăng 4,4% và tăng 83,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 4,4 triệu lượt khách, giảm 14,4% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 165,2 triệu HK.km, giảm 33,4%; doanh thu ước 264,4 tỷ đồng, giảm 19,5%.

Vận tải hàng hóa: tháng 5 vận chuyển hàng hóa ước 3,2 triệu tấn, tăng 9,6% so với tháng trước và tăng 45% so với tháng 5/2021; luân chuyển ước 166,4 triệu tấn.km, tăng 6,8% và tăng 41,8%; doanh thu ước 248,5 tỷ đồng, tăng 10% và tăng 38,7% với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 15,6 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 837,4 triệu tấn.km, tăng 13%; doanh thu ước 1.226,2 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 476,2 tỷ đồng giảm 8,4% so với tháng trước và tăng 99,2% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 2.438,2 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: tháng 5, toàn tỉnh cấp mới 07 dự án với tổng số vốn đầu tư là 5.002 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 05 dự án đầu tư trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 225 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 31 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.0982 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 44 dự án đầu tư, trong đó có 13 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 756 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.526 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.333 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: cấp mới 10 dự án, tổng vốn đăng ký 13,86 triệu USD; điều chỉnh vốn 08 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 65,4 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 42 dự án với tổng vốn 114 triệu USD; điều chỉnh vốn 50 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.505 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 15 lượt trị giá 30,9 triệu USD; thu hồi 17 dự án. Lũy kế đến nay, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.851,7 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 226 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.389,13 tỷ đồng và 101 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.108 doanh nghiệp và 395 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký 9.037,25 tỷ đồng; 800 doanh nghiệp và 117 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 118 doanh nghiệp giải thể; 507 doanh nghiệp và 83 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,3%, đứng thứ 3 cả nước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.089 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 339.169 tỷ đồng và 4.595 đơn vị trực thuộc; trong đó có 19.914 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là: 331.291 tỷ đồng.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 1.606 tỷ đồng, giảm 51,4% so với tháng trước và giảm 6,1% so với tháng 5/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.006 tỷ đồng, giảm 62% và giảm 8,6%. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 14.414,6 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 11.188 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, giảm 3%.

Chi ngân sách địa phương ước 1.242 tỷ đồng tăng 26,7% so với tháng trước và tăng 20,3% so với tháng 5/2021. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 5.768 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán và giảm 25% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 2.502 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán và giảm 47,4%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

tích cực triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của NHNN, tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn. Tính đến 11/5/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 205.868 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2021, trong đó: tiền gửi của tổ chức đạt 104.585 tỷ đồng, tăng 14,1%, chiếm tỷ trọng 50,8% tổng huy động; tiền gửi của cá nhân đạt 98.769 tỷ đồng, tăng 1,9%, chiếm tỷ trọng 48%; nguồn vốn huy động khác (bao gồm vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi của các tổ chức tài chính khác, tiền gửi của các định chế tài chính…) là 2.514 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,2%; nợ xấu 898 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,66% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,34% so với mức 1,0% cuối năm trước.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân bổ vốn đầu tư công đến từng chủ đầu tư theo từng nguồn vốn, từng lĩnh vực, chi tiết từng dự án theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, quy định của trung ương và tỉnh. Hoàn thành giao 100% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn ODA và thực hiện giao nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ đủ điều kiện theo đúng quy định. Thực hiện công khai, minh bạch, kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ một số công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; khu công nghiệp Thuận Thành I; 2.000 căn hộ (8 tòa nhà 9 tầng) phục vụ công nhân, người lao động - thuộc dự Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong; Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng tại thành phố Bắc Ninh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 16/5/2022 đạt 24,3%, trong đó: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh là 10,5%; ngân sách huyện, xã là 69,7%.

Tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, một số Bộ, ngành; tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và các địa phương liên quan để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trình các Bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thời hạn được quy định.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1 Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo

Tiếp tục thực hiện linh hoạt các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học đảm bảo an toàn; kiểm tra cuối học kỳ II và kết thúc năm học 2021 – 2022, ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT các lớp cuối cấp; hướng dẫn công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học đối với học sinh lớp 5 và chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp THCS đối với học sinh lớp 9

Hướng dẫn tổng kết năm học 2021 - 2022; chỉ đạo việc dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học thích ứng, an toàn; chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học, kiểm tra cuối học kỳ II và kết thúc năm học 2021 - 2022; ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2022các lớp cuối cấp, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục về công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, vào lớp 6 các trường THCS trọng điểm năm học 2022 - 2023 và các cơ sở giáo dục trong công tác làm hồ sơ thi tốt nghiệp, hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2022; hướng dẫn công tác hè và bàn giao học sinh các cấp về nghỉ hè năm 2022 theo quy định. Thực hiện khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh và  tổ chức tuyên dương khen thưởng năm 2022

8.2. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ bảo đảm kế hoạch. Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đang được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì. Trong tháng đã thẩm định công nghệ đối với 03 dự án; cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, 04 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế, 03 chứng chỉ cho nhân viên bức xạ; tư vấn, hướng dẫn 07 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; tiếp nhận 01 hồ sơ công bố hợp quy, tiếp nhận và giải quyết 70 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; kiểm định hiệu chuẩn 359 phương tiện đo các loại; kiểm nghiệm, thử nghiệm 93 mẫu sản phẩm than; tư vấn, hướng dẫn cho 02 lượt cơ quan, đơn vị về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;... Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

8.3. Sự nghiệp Y tế

Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tăng cường độ bao phủ và miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 15/5/2022, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin là 98,8%; tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin là 98,7%; tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm 01 mũi vắc xin là 99,3%, tỷ lệ tiêm đủ mũi là 97,5%; tỷ lệ công nhân trong khu công nghiệp tiêm đủ mũi vắc xin là 95,6%, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại và bổ sung là 84,5%; Triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng Kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả, tỷ lệ trẻ từ 5-11 tuổi tiêm mũi 1 vắc xin là 21,8%.

 Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp; rà soát, bổ sung làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân đã tiêm chủng COVID-19.

Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh: 153.501 lượt (giảm 3.630 lượt so với cùng kỳ); Điều trị nội trú 13.989 lượt (giảm 4.587 lượt so với cùng kỳ); Chuyển tuyến nội trú: 370 (tăng 02 lượt so với cùng kỳ); Tổng số ca phẫu thuật: 2.357 ca (giảm 431 ca so với cùng kỳ), phẫu thuật có chuẩn bị: 1.129 ca).

Công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt rét, sốt xuất huyết....Triển khai hướng dẫn điều trị bệnh nhân sốt rét theo công văn số 368/VSR-KHTH của Viện sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đồng thời tăng cường triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn hiện nay.

8.4. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; thành lập đội điều tra ngộ độc thực phẩm; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông và tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Trong tháng tiến hành kiểm tra 129 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó 10 cơ sở không đạt yêu cầu (chiếm 7,8%). Trên địa bàn tỉnh, trong tháng không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

8.5. Hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022); tổ chức thành công Hội thảo xin ý kiến khoa học vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022”...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá di sản nổi bật, nhằm kích cầu, hưởng ứng mở cửa du lịch, chào đón SEA Games 31, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh với các địa phương và quốc tế, nổi bật như: phối hợp, chỉ đạo tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 tại Bắc Ninh; tổ chức các Tour du lịch miễn phí phục vụ các đoàn thể thao tham gia thi đấu SEA Games; tổ chức Hát quan họ trên thuyền và các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 30/4 và 1/5; tổ chức liên hoan âm nhạc cụm các tỉnh phía Bắc năm 2022; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh 2022; kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo tàng tỉnh và khai mạc trưng bày Dòng chảy di sản văn hoá Bắc Ninh qua hiện vật bảo tàng.  Tổng lượt khách tháng 5 ước 110.000 lượt khách, tăng 22% so với tháng trước; doanh thu du lịch đạt 80 tỷ đồng, tăng 33%. Tổng lượt khách 5 tháng đầu năm ước 450 nghìn lượt khách, gấp 2 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 295 tỷ đồng, tăng 80%.

Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực, hiệu quả; phối hợp Ban Tổ chức SEA Games 31 quốc gia tổ chức lớp tập huấn trọng tài Kickboxing quốc tế và lớp tập huấn trọng tài Quần vợt phục vụ SEA Games 31 tổ chức tại Bắc Ninh; đảm bảo tổ chức thành công các môn thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh:

 Môn Kickboxing (từ ngày 06 - 13/5), môn Boxing (từ ngày 15 - 22/5), môn Quần vợt (từ ngày 13 - 22/5), môn Bóng ném trong nhà (từ ngày 15 - 21/5).

8.6. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 và đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Luật bình đẳng giới. Xây dựng hướng dẫn triển khai điều tra thông tin thị trường lao động năm 2022; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đẩy mạnh các hoạt động, công tác phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

9. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kế hoạch; tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000; Xác định giá thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất đối với những dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm... Cấp 707 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý biến động trực tiếp trên giấy chứng nhận 4.268 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 4.866 trường hợp.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm tra công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

10. Hoạt động công nghệ thông tin truyền thông

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tình hình, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông... trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 – 9/7/2022); kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh 2022... Triển khai Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Bắc Ninh. Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp các phóng viên trong và ngoài nước về tác nghiệp đưa tin về các môn thi đấu của SEAGAME 31 tại tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tụ tập trung xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc.

11. Công tác quốc phòng an ninh

Cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn trong thời gian tổ chức SEA Games 31... Tổ chức huy động lực lượng bảo đảm an ninh chính trị cho đoàn công tác Bộ Quốc Phòng tham dự hội nghị giao lưu quốc tế biên phòng Việt Nam – Trung Quốc lần thứ VII; tiếp tục xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, dư luận nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, thực hiện giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi đấu Seagames 31 tại Bắc Ninh. Trật tự xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế, xảy ra 58 vụ, làm 2 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại tài sản 5,6 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 120 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý 23 vụ việc, 31 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Phát hiện 30 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Phát hiện, xử phạt 1.684 trường hợp, với số tiền gần 3,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 240 trường hợp (trong đó, xử phạt qua hệ thống camera giao thông 89 trường hợp, với số tiền trên 413 triệu đồng). Trong tháng, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị thương 01 người giảm 05 vụ so với tháng trước, giảm 04 người chết, tăng 01 người bị thương. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn triển khai đồng bộ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; trong tháng xảy ra 02 vụ cháy; kiểm tra, xử phạt 21 cơ sở vi phạm, với số tiền gần 250 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 01 cơ sở.

III. Một số giải pháp chủ yếu phát triển trong thời gian tới

Trong thời gian tới, dự báo khó khăn, thách thức còn nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp áp lực lạm phát tăng cao khi chi phí đầu vào tăng; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường xuất nhập khẩu đang có biến động lớn... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau:

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình để chủ động lãnh chỉ đạo, điều hành, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực phòng chống  COVID-19 đồng thời phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

 2. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 và Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh số 306/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 2022; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

3. Khắc phục khó khăn, phục hồi đầu tư, khôi phục các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Phát huy nội lực của nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư. Chú trọng công tác đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ, tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước. Phát triển các khu, cụm công nghiệp theo chiều sâu; hình thành các trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao.

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị. Sớm hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh. Hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2022. Đôn đốc các dự án giao đất dân cư dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ bồi thường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát các văn bản giới thiệu địa điểm, tài trợ quy hoạch, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, đề xuất thu hồi dự án chậm triển khai. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhất là các dựa án sử dụng vốn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương; tập trung hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo cầu Ngà, cầu Hồ nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

          5. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2022 phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn các cơ sở chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa và rau màu một cách kịp thời, hiệu quả; đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa và cây màu vụ xuân nhất là trong giai đoạn lúa làm đòng – chín sáp; đôn đốc thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ mùa 2022 và đánh giá năng suất lúa xuân 2022; tăng cường công tác quản lý thị trường giống cây trồng, vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và đàn thủy sản nhất là những nơi có mật độ chăn nuôi lớn, ổ dịch cũ, nơi nguy cơ lây nhiễm cao nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Tập trung hoàn thành công tác tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2022; đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Tổ chức trực ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; đôn đốc, chỉ đạo các hạt quản lý đê bám tuyến ngăn chặn và xử lý vi phạm Luật Đê điều; hoàn thiện văn bản quy định phân cấp khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh; phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2022 để chủ động phòng, chống khi có bão lũ xảy ra. Tiếp tục theo dõi sát các công trình phòng chống thiên tai để kịp thời đề xuất các biện pháp tu bổ, sửa chữa; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai, xử lý kịp thời các sự cố về đê điều, công trình thủy lợi, đảm bảo hoàn thành trước mùa lũ năm 2022 để phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, úng.

6. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023. Tổ chức tổng hợp kết quả năm học 2021 - 2022 và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành lên hệ thống; báo cáo tổng kết và báo cáo thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 theo quy định; chuẩn bị các điều kiện xét duyệt kết quả thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hè đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học theo kế hoạch của Bộ; chỉ đạo các hoạt động hè và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên. Tổ chức rà soát, báo cáo kế hoạch phát triển năm học 2022 - 2023, xác định cụ thể nhu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non để kịp thời tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023..

7. Tổ chức nghiệm thu cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã hoàn thành; lựa chọn, hoàn chỉnh sơ bộ danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến đưa vào kế hoạch 2023; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh. Hoàn thiện xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025; chương trình phát triển, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025; kế hoạch và thực hiện điều tra, khảo sát hiện trạng các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh về nhu cầu được hỗ trợ kết nối thị trường, kết nối đầu tư, kết nối chuyên gia, mentor (cố vấn); kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

8. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện trọng đại. Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, sưu tầm, phiên dịch và xuất bản sách “Thần tích tỉnh Bắc Ninh” và “Nhân vật chí tỉnh Bắc Ninh”; xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh. Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong Gia đình trên địa bàn; Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Triển khai Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng chống đuối nước và Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Hoàn thiện Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch; tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động du lịch; triển khai kế hoạch tổ chức một số hoạt động kích cầu du lịch.

9. Thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh, điều chỉnh linh hoạt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, đủ năng lực dự báo, giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chú trọng đối tượng là người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính tại cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới quản lý bệnh viện, cơ sở y tế, nâng cao sự hài lòng của người dân. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi được phân bổ vắc xin đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; đẩy nhanh thực hiện cấp giấy chứng nhận điện tử tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm đủ liều vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng, số lượng các tài liệu thông điệp truyền thông, kết hợp vận động nhân dân thực hiện tốt về đảm bảo an toàn thực phẩm. Nâng cao kiến thức, thực hành về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tiếp tục triển khai đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, giảm hộ nghèo lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới. Tổ chức, triển khai điều tra thị trường lao động; chú trọng chính sách tạo việc làm, chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân. Tiếp tục hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) đảm bảo thiết thực, hiệu quả; triển khai thực hiện các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,  hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần với người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách.

11. Hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025, tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn cấp huyện triển khai lập diều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất t hời kỳ 2021-2030 theo chỉ tiêu được phân bổ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, đảm bảo kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể để giải quyết dứt điểm các dự án đất dân cư dịch vụ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; rà soát các dự án chậm đưa đất vào sử dụng; việc hỗ trợ ảnh hưởng nước thải đô thị bị ô nhiễm đến sản xuất nông nghiệp khi thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng. Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; trriển khai Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2022; tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở cho phép vận hành thử nghiệm và kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm; triển khai tổ chức thực hiện Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong giai đoạn 2022 – 2026. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kế hoạch.

12. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Xây dựng Quy chế quản lý, duy trì vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình ba cấp của khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tiếp tục kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo pháp luật.

13. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

14. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3093
Đã truy cập : 65102364