Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

27/02/2023 08:38 Số lượt xem: 445

Sáng 23/2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo.

Description: https://bacninh.gov.vn/documents/20182/43022854/23-8.jpg/90ec6372-4a48-1cbb-4c6c-02caf9faf5f9?t=1677137006999

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Cùng dự có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 1.

Đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Description: https://bacninh.gov.vn/documents/20182/43022854/23-5.jpg/c91efb8f-b18c-3d6f-6706-2aa5cb6a5699?t=1677137162542

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Trong 10 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo niềm tin, khát vọng, động lực để Bắc Ninh tiếp tục vươn lên phát triển, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đặc sắc về văn hóa, con người vùng Kinh Bắc. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị.

Trực tiếp phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và đường lối, quan điểm của Đảng đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Description: https://bacninh.gov.vn/documents/20182/43022854/23-2.jpg/1a119c7b-e25a-7365-b609-5aa713888992?t=1677137699419

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh)

Tham luận tại Hội nghị, với chủ đề: “Kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, công tác quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch khác về quốc phòng – an ninh”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã luôn phát huy tốt vai trò tham mưu tổng hợp, không ngừng đổi mới về tư duy quản lý và công tác tham mưu, nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công thời kỳ 10 năm, 5 năm và hằng năm; chủ động đề xuất các biện pháp lãnh chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển toàn diện góp phần quan trọng để tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là: Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 9 toàn quốc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, tỷ trọng chiếm 93,7%. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh, năm 2020 toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kinh tế phát triển, thu ngân sách Nhà nước tăng nhanh, năm 2022 đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2013; nâng tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương và đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng chi đầu tư phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có tính liên kết vùng, liên kết mở tốt. Giai đoạn 2013 – 2022 đã ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình quốc phòng - an ninh với số vốn nguồn ngân sách tỉnh trên 700 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Trong lĩnh vực Quy hoạch, Bắc Ninh luôn xác định, công tác Quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi cao, đóng vai trò định hướng để dẫn dắt mọi hoạt động của quá trình phát triển. Năm 2013, lần đầu tiên tỉnh Bắc Ninh có Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg đã xác định quan điểm: “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường sinh thái”.