BẮC NINH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ NĂM 2022, ĐÍNH HƯỚNG NĂM 2025

22/04/2022 07:10 Số lượt xem: 225

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1); gồm 175 dự án, với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 triệu USD, trong đó:

1. Chia theo lĩnh vực

- Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 17 dự án.

- Dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ: 49 dự án.

- Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị: 92 dự án.

- Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội: 07 dự án.

- Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 03 dự án.

- Dự án thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế, môi trường: 07 dự án.

2. Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Ninh: 37 dự án; thành phố Từ Sơn: 13 dự án; huyện Tiên Du: 20 dự án; huyện Yên Phong: 9 dự án; huyện Quế Võ: 30 dự án; huyện Thuận Thành: 21 dự án; huyện Gia Bình: 25 dự án; huyện Lương Tài: 20 dự án.

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm liên hệ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng đất đai, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở (nếu có) làm cơ sở để đề xuất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật./.

(Đính kèm Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4479
Đã truy cập : 63274216