Bắc Ninh: Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2021 đứng thứ 4 trong cả nước

21/09/2022 23:14 Số lượt xem: 25

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.

DTI cấp tỉnh gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần, 9 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động.

Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh.

 
 

Báo cáo DTI 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 

Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số.

Trong trụ cột chính quyền số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc Nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động chính quyền số. Trụ cột kinh tế số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc Nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động kinh tế số. Trụ cột xã hội số có 7 chỉ số chính, trong đó gồm 6 chỉ số chính thuộc Nhóm chỉ số nền tảng chung và chỉ số Hoạt động xã hội số.

Xếp hạng DTI năm 2021 cấp tỉnh, Bắc Ninh xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố, trong đó, chính quyền số cấp tỉnh xếp thứ 4/63, kinh tế số cấp tỉnh xếp 6/63, xã hội số cấp tỉnh xếp 6/63.

Chuyển đổi số là một hành trình dài, thông qua chỉ số đánh giá hàng năm, giúp các cơ quan, tổ chức phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai chuyển đổi số tại các địa phương.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5125
Đã truy cập : 73480756