10 sự kiện, thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Bắc Ninh năm 2022

05/01/2023 14:52 Số lượt xem: 529

Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,... tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.