Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố Bắc Ninh

19/09/2022 13:50 Số lượt xem: 68

Chiều 14/9, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thành phố Bắc Ninh nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Thành phố Bắc Ninh có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự.

Theo báo cáo, tính đến ngày 24/8, thành phố Bắc Ninh đã giải ngân 70,3% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã phân bổ. Trong đó, công trình vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 37,5%; ngân sách thành phố đạt 71,5%; ngân sách phường đạt 74,4%. Trong quá trình thực hiện, một số dự án chậm tiến độ do gặp một số khó khăn, vướng mắc, liên quan đến: điều chỉnh dự toán, giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán...

Để hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh xem xét, đẩy nhanh quá trình thẩm định giá các lô đất và cho phép đấu giá đối với những dự án đã đủ điều kiện.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận những nỗ lực chỉ đạo, triển khai của thành phố trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp với các đơn vị, địa phương tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. Sở Xây dựng, sở Tài chính xây dựng và công bố giá sát với giá thị trường.

Thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, gắn trách nhiệm với cán bộ chuyên quản. Kiện toàn các tổ kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để các nhà thầu thi công.

Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh đôn đốc, giám sát các nhà thầu trong quá trình thi công; thanh, quyết toán kịp thời khối lượng đã thực hiện của các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân.

(Nguồn: bacninh.gov.vn)

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4968
Đã truy cập : 73485400