Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23/10/2023 15:01 Số lượt xem: 138

Sáng 21/10, tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHT) với các tỉnh, thành phố.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hiện nay, cả nước có 14/63 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHT; 12 địa phương có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt QHT; 33 tỉnh, thành đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ QHT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia và các bộ, ngành Trung ương; 4 địa phương chưa trình dự thảo QHT cho Hội đồng thẩm định quốc gia.