Truy cập nội dung luôn
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC NINH

Thực hiện Thông báo số 1678/TB-UBND ngày 30/6/2016 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng diện tích ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ công thực hiện Điều tra, đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tra cứu TTHC theo QĐ 744/QĐ-UBND Tra cứu TTHC theo QĐ 744/QĐ-UBND

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Thời tiết ngày 28/05/2017

Không lấy được dữ liệu từ server